facebook jako
Sähköpostiviestintä voi olla myynnin tuki tai tärkein asiakashankintakanavasi.

Tiedottamista, myynninedistämistä tai suoraan tilauksia. Osoitteistot ja uutiskirjepalvelu.

Palvelemme. Toimeksiannostasi konsultoimme, myymme, etsimme ratkaisun, toteutamme.

Myyntitaitoja voidaan kehittää aktiivisessa henkilökohtaisessa myyntityössä.

Myyntitaidot ja niiden rohkea käyttäminen
on tärkeää. Tilaa myyntikoulutuksemme.

Kirjat nyt etuhintaan sekä ilman toimitus- ja postituskuluja! www.kultainenkirja.fi