facebook jako
Sähköpostiviestintä voi olla myynnin tuki tai tärkein asiakashankintakanavasi.

Tiedottamista, myynninedistämistä tai suoraan tilauksia. Osoitteistot ja uutiskirjepalvelu.

Palvelemme. Toimeksiannostasi konsultoimme, myymme, etsimme ratkaisun, toteutamme.

Myyntitaitoja voidaan kehittää aktiivisessa henkilökohtaisessa myyntityössä.

Myyntitaidot ja niiden rohkea käyttäminen
on tärkeää. Katso myyntikoulutuksemme.

Kirjat nyt etuhintaan sekä ilman toimitus- ja postituskuluja! www.kultainenkirja.fi

Myyntitaito.fi sisältää aineistot lukemattomiin myynnissä esiin tuleviin tilanteisiin.

Käytä aineistosta haluamaasi.

Myynnin verkkokurssi sisältää 190 min yhteensä 63 videota ja niihin liittyvät tehtävät.

Vastaa kolmen päivän myyntikoulutusta.

Organisaatiokohtainen vai osallistuminen avoimeen koulutukseen?

Pyydä tarjous!