Yrittäjän ilmaiset laskurityökalut netissä

Netissä olevat maksuttomat laskurityökalut tuovat yrittäjän arkeen helpotusta. Kaikkea ei tarvitse laskea itse päässä, eikä laskukaavoja tarvitse muistella. Kirjoita vain luvut laskuriin, niin laskuri ilmoittaa hetkessä oikean vastauksen.

Yrittäjän tärkeimmät laskurityökalut löytyvät lainavertailupalvelu Nordic Bankin nettisivuilta. Laskurityökaluilla laskeminen on erittäin helppoa ja nopeaa, joten yrittäjän aikaa säästyy muihin asioihin. Sivuilta löytyy laskurit esimerkiksi prosenttilaskujen, viivästyskoron ja IBAN-tilinumeron laskemiseen. Kaikkia laskureita saa käyttää veloituksetta niin monta kertaa kuin on tarve.


Pidä vaikuttava puhe - muista eetos, paatos ja logos!

Eila Mäntyjärvi

8.8.2022

Hyvä puhe vangitsee kuulijansa ja jää mieleen. Mutta mistä syntyy puhe-esityksen voima?

Yhteistyökumppanini Pauli Vuorio kertoo jokaisessa Vaikuttava puhe ja esiintyminen -koulutuksessamme yli kaksi tuhatta vuotta vanhoista vaikuttavan puheen peruspilareista eli eetoksesta, paatoksesta, logoksesta ja kairoksesta. Esittelen ne nyt myös Enerzian blogissa!

Antiikin Kreikassa vaikuttaneen retoriikan eli puhetaidon kehittäjän Aristoteleen mukaan puheen voima syntyy ethoksesta, toisin sanoen puhujan olemuksesta, pathoksesta eli tunteiden herättämisestä sekä logoksesta eli vakuuttavasta ja loogisesti jäsennellystä sisällöstä. Ethoksen, pathoksen ja logoksen toimivasta yhteispelistä syntyy kairos, toimiva ajoitus, jolla puhuja vakuuttaa kuulijansa.

Mikään ei voita innostavaa ja motivoivaa livekoulutusta/valmennusta!

Pauli Vuorio

20.4.2022

Aito vuorovaikutus ja inspiroivat keskustelut mahdollistavat monipuolisen oppimisen ja verkostoitumisen.

Lue koko blogi

Johda viisaasti: 10 vinkkiä toimivampaan esimiesviestintään

Eila Mäntyjärvi

31.1.2022

Johtamisella ja esimiestyöllä on valtava rooli työssä viihtymisessä, yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisessa ja tuloksen tekemisessä. Johtaminen ja esimiestyö ovat mitä suurimmassa määrin viestintää, joten ei ole ihme, että suurimmassa osassa organisaatioita sisäinen viestintä on yksi suurimpia kehittämisen kohteita.

Tässä blogissa saat kymmenen vinkkiä, joilla voit kehittää esimiesviestintääsi.

Lue koko blogi

Lahja sinulle, arvoisa lukija

Pauli Vuorio

7.10.2021

Hei. Tässä on sinulle lahjaksi 6 asennetaulua ladattavaksi ja vaikka työhuoneen seinälle tulostettavaksi. Kolme niistä on aivanerityisesti myyntiin ja kolme sopii mielestäni mihin tahansa työtehtävään.

Älä jää tuleen makaamaan.
Kuka nousee montusta ylös?

Pauli Vuorio

20.9.2021

Jos kaadut, nouse ylös. Jokaiselle on joskus sanottu näin, mutta tämä neuvo on vaikeaa muistaa silloin kun tilanne on todella vaikea ja satuttaa. Tulet kaatumaan elämässäsi monta kertaa, mutta tärkeää on se, että nouset ylös, sillä matkaa on yleensä pitkästi vielä jäljellä.

Vaikka tuntuisi siltä, että tilanteesta ei ole mitään pakokeinoa kyseisellä hetkellä, tämä ei ole yleensä totta. Saatat kuitenkin ajatella, että olet syvällä kuopassasi, josta et voi päästä pois, sillä toivoa ei ole.

Lue koko blogi

Helppo käytännön vinkki hakukonenäkyvyyden parantamiseksi: sivuston sisäiset linkit

Vesku Nippala

14.8.2021

Haluatko oppia käytännöllisen vinkin, jota nettisivujen ylläpitäjänä, bloggaajana tai sisällöntuottajana voit helposti tehostaa nettisivujesi hakukonenäkyvyyttä? Hyödynnä sivuston sisäisiä linkkejä. Sivuston sisäiset linkit ovat linkkejä, jotka johtavat saman sivuston muihin sivuihin.

Lue koko blogi

Onko myyjän sielunelämä arvoitus? -sen ei tarvitse olla

Petri Heinola

3.6.2021

Kentällä liikkuu jos jonkinlaista myyjää, on huippumyyjää, mestarimyyjää, asiantuntijamyyjää, rivimyyjää, konsultoivaa myyjää, muutamia kansan suussa kulkevia nimityksiä mainitakseni.

Pitkään ihmiset elivät uskossa, että myyjäksi synnytään. Mistä tämä ajatusmalli oli lähtöisin? Uskoakseni siihen vaikuttivat ne ominaisuudet, joita yleensä hyvin pärjäävillä myyjillä on. Hyvät sosiaaliset taidot ja sitä kautta kyky luontevaan vuorovaikutukseen, hyvä itsetunto tai itsetuntemus. Hän on aidosti kiinnostunut asiakkaastaan ja asiakkaan asioista ja käy niistä keskustelua. Tämä osoittaa hänen arvostavan asiakastaan. Hyvä myyjä tietää myös heikkoutensa eikä pyri niitä salaamaan ja tällä tavalla rapauta luottamustaan. Myyjäksi ei siis synnytä, mutta tietynlaiset luontaiset ominaisuudet kyllä auttavat myyjänä menestymisessä.

Lue koko blogi

Mainoslahjojen merkitys myynnin tukena

Vesku Nippala

13.4.2021

Koronaepidemia on muuttanut markkinoinnin kenttää monella toimialalla merkittävästi. Ihmiset eivät liiku enää niin paljon - messuja ja muita tapahtumia ei järjestetä ja paljon asiakaskohtaamisia jää toteutumatta. Monella toimialalla tehdään kuitenkin entinen määrä myyntiä, mutta nyt myyminen tapahtuu osittain eri tavoilla kuin aikaisemmin. Digitaalisen markkinoinnin merkitys on kasvanut.

Lue koko blogi

Henkilöarvioinnit johdon apuna kehitys- tai muutoshankkeissa

Petri Heinola

22.3.2021

Henkilöarvioinnit johdon apuna kehitys- tai muutoshankkeissa

Kun organisaatiossa päätetään satsata kehitykseen, saatetaan virhearviointi tehdä jo siinä, että johto tekee ennen osaamiskartoitusta kaikki päätökset mitä ja miten kehitetään ja siitä johdetaan kehitysprojektille muuttumattomat tavoitteet.

Henkilöarvioinneilla voidaan luotettavasti saada tietoa nykyisen henkilöstön kyvyistä, kompetenssista sekä motivaatiotekijöistä. Yksi nykyisin koko ajan enemmän merkitystä saava piirre työntekijöissä on heidän arvonsa ja niiden kohtaaminen yrityksen arvojen kanssa.


Lue koko blogi

Lisää kuumia liidejä hakukoneista

Vesku Nippala

5.3.2021

Kaikki myyjät rakastavat kuumia liidejä - yhteydenottoja niiltä käyttäjiltä, jotka aktiivisesti etsivät ratkaisua siihen mitä myyjällä on tarjota. Myyntityö on silloin paljon kevyempää ja päätyy huomattavasti todennäköisemmin kauppaan kuin kylmän soiton kautta saatu liidi.

Ostopolku alkaa nykyään aika usein Googlesta. Oli toimiala mikä tahansa, niin asiakkaat ovat niitä samoja ihmisiä, jotka ovat tottuneet löytämään vastauksen kysymykseen kuin kysymykseen Googlesta. Siksi nettisivuista kannattaa tehdä automaatti, joka generoi myyjille kuumia liidejä.

Lue koko blogi

Vaikuttava puhetaito ja esiintyminen on monen asian peruspilari

Pauli Vuorio

17.2.2021

Hyvä viestinnän määritelmästä on todettu, että hyvä viestintä on sitä, kun sanoma menee halutulla tavalla perille. Tärkeä osa viestintää on puhe- ja esiintymistaidot. Jokainen voi kehittää taitojaan puhua ja esiintyä, vaikka löydät päinvastaisia luuloja helposti, vaikka netin keskustelupalstoilta. Osa siitä miten pitkälle voit päästä on varmasti lahjakkuutta, mutta ylivoimaisesti suurin osa on oppimista, harjaantumista ja kovan työn tulosta.

Hyvä itsensä johtaminen edellyttää 2 asiaa

Heikki Luoma

9.9.2020

Sanotaan, että itsensä johtamisessa onnistuva henkilö voi onnistua johtamaan muita ja, että ihminen, joka ei osaa johtaa itseään, ei osaa johtaa muitakaan. Itsensä johtaminen on välttämätön edellytys, että voi johtaa muita, mutta itsensä johtaminen ei vielä takaa, että on hyvä muiden johtaja.


Lue koko blogi

Myynti on nyt vakava asia

Pauli Vuorio

23.3.2020

Nyt jos koskaan on meidän suomalaisten aika puhaltaa yhteen hiileen ja tehdä yhteistyötä!


Suomessa on 286 042 yritystä (Tilastokeskus 2018). Ne työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä ja tuottavat veroja, joilla maksetaan palveluita kaikille. Yrityksistä 93 prosenttia on alle 10 hengen yrityksiä.

2000-luvulla uudet työpaikat Suomessa ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vuosina 2001-2018 pk-yritykset loivat työpaikkoja yli 150 399 hengelle.


Lue koko blogi

Mielikuvat ovat ratkaisevia

Pauli Vuorio

12.3.2020

Joku voi ajatella, että näin ei saisi ainakaan enää tänä päivänä olla, että pelkästään pintaominaisuuksien perusteella tapahtuu johtopäätöksiä. On asia sitten kuinka ikävä tai muuta tahansa, niin näin kuitenkin tapahtuu. Äärimmäisen selkeästi tämä näkyy vaikkapa Facebookissa.

Normaalissa elämässä jo pelkästään äänesi voi synnyttää neutraalin, negatiivisen tai vahvasti vetoavan yhteyden. Jo pelkästään sillä perusteella voi syntyä niinkin vahva mielikuva, että kuulijalle muodostuu mielikuva siitä, millainen sinä olet ja jopa mikä on asiasisältösi. On siis mahdollista, että vastaanottavuus katoaa tai tulee jo heti alussa ja erään urheiluselostajan sanoin " se on siinä! "

Lue koko blogi

Mielikuvat ovat ratkaisevia

Petri Niskanen

24.10.2019

YMMÄRRÄ MENESTYKSEN PSYKOLOGIA

Lähes vuosisata sitten vaikuttaneen teollisuuspohatta Andrew Carnegien menestys oli tähän päivään suhteutettuna merkittävämpi ja omaisuus mittavampi kuin Bill Gatesin. Carnegie aloitti jo
1920-luvulla kokonaisvaltaisen tutkimuksen menestyksen osatekijöistä. Carnegien perustaman
Carnegie Foundation’in myöhempi tutkimustyö päätyi tulokseen, jonka mukaan menestyksen päätekijät ovat tieto, taito ja asenne. Näistä kolmesta asenne on merkitykseltään ylivertainen, ratkaisten 85 prosenttisesti menestytkö vai et. Siitä huolimatta, että tieto ja taito ovat tärkeitä, niiden merkitykseksi jää vain 15 prosenttia.

Lue koko blogi

Minä olen vastuussa

Petri Niskanen

24.10.2019

Kolme taikasanaa päivittäisen toiminnan ohjenuoraksi: MINÄ OLEN VASTUUSSA

Minä olen vastuussa oman tekemiseni tuloksista, perhe- ja ystäväpiirini ilmapiiristä, työyhteisöni
hyvinvoinnista, maamme ja tämän maailman huomisesta.

Elämme muutoksessa ja myllerryksessä. Epävakaa maailmantilanne johtaa pelkoihin poliittisessa päätöksenteossa, yritysten strategioissa ja investoinneissa, työyhteisöjen jokapäiväisessä toiminnassa, perheiden elämänsuunnittelussa ja yksittäisen ihmisen päässä.

Lue koko blogi

Mitä uutta myynnissä on keksitty?

Pauli Vuorio

15.10.2019

Myyntimies, kouluttaja, ihmettelijä

Usein kuulee kysymyksen, että mitä uutta myynnissä on keksitty? Teknologisia ratkaisuja datan käsittelyyn ja myynnin apuvälineiksi: Ja vaikka mitä. Kyllähän näitä on keksitty ja käytössä.

Myyjän henkilökohtaiseen toimintaan ei ole luotu pitkään aikaan, kymmeniin vuosiin (jotkut puhuvat sadasta vuodesta) kovinkaan paljon sellaista, mitä ei olisi jo jossain oppaissa kauan sitten tai jonkun
toteuttamana käytetty. Hyvin usein myyjät ovat kuulleet tai tietävät, miten pitäisi toimia.
TÄMÄ YKSINÄÄN EI HYÖDYTÄ VÄLTTÄMÄTTÄ YHTÄÄN MITÄÄN.

Reilukerhon retoriikkaa

Pauli Vuorio

15.10.2019

Myyntimies, kouluttaja, ihmettelijä

Monessa asiassa on yleistynyt retoriikka, jota nimitän provosoivasti kiihkouskovaisten retoriikaksi.

Se on retoriikkaa, jossa luetaan ”vihollisen” sanomaa kuin piru raamattua. ”Vihollisia” ovat käytännössä kaikki, jotka eivät ole täsmälleen samaa mieltä paitsi sisällöstä, myös näkökulmasta, josta sisältö tuodaan esille. Vaikka kaikki olisi täydellistä näiden kahden osalta vihollisuuteen riittää se, että asian esittäjä on väärä, hän joko edustaa väärää oppikuntaa, väärää puoluetta tai ei syystä tai toisesta muutoin vaan pidä asian esittäjästä. Itseasiassa asian väärä esittäjä tekee yksinään jo ”äärivihollisen” ja sen takia sanomasta täytyy todistaa, että se on väärä.