Hyvä itsensä johtaminen edellyttää 2 asiaa

Heikki Luoma

9.9.2020

Sanotaan, että itsensä johtamisessa onnistuva henkilö voi onnistua johtamaan muita ja, että ihminen, joka ei osaa johtaa itseään, ei osaa johtaa muitakaan. Itsensä johtaminen on välttämätön edellytys, että voi johtaa muita, mutta itsensä johtaminen ei vielä takaa, että on hyvä muiden johtaja.


Lue koko blogi

Myynti on nyt vakava asia

Pauli Vuorio

23.3.2020

Nyt jos koskaan on meidän suomalaisten aika puhaltaa yhteen hiileen ja tehdä yhteistyötä!


Suomessa on 286 042 yritystä (Tilastokeskus 2018). Ne työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä ja tuottavat veroja, joilla maksetaan palveluita kaikille. Yrityksistä 93 prosenttia on alle 10 hengen yrityksiä.

2000-luvulla uudet työpaikat Suomessa ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vuosina 2001-2018 pk-yritykset loivat työpaikkoja yli 150 399 hengelle.


Lue koko blogi

Mielikuvat ovat ratkaisevia

Pauli Vuorio

12.3.2020

Joku voi ajatella, että näin ei saisi ainakaan enää tänä päivänä olla, että pelkästään pintaominaisuuksien perusteella tapahtuu johtopäätöksiä. On asia sitten kuinka ikävä tai muuta tahansa, niin näin kuitenkin tapahtuu. Äärimmäisen selkeästi tämä näkyy vaikkapa Facebookissa.

Normaalissa elämässä jo pelkästään äänesi voi synnyttää neutraalin, negatiivisen tai vahvasti vetoavan yhteyden. Jo pelkästään sillä perusteella voi syntyä niinkin vahva mielikuva, että kuulijalle muodostuu mielikuva siitä, millainen sinä olet ja jopa mikä on asiasisältösi. On siis mahdollista, että vastaanottavuus katoaa tai tulee jo heti alussa ja erään urheiluselostajan sanoin " se on siinä! "

Lue koko blogi

Johda viisaasti: 10 vinkkiä toimivampaan esimiesviestintään

Eila Lokka

31.1.2020

Johtamisella ja esimiestyöllä on valtava rooli työssä viihtymisessä, yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisessa ja tuloksen tekemisessä. Johtaminen ja esimiestyö ovat mitä suurimmassa määrin viestintää, joten ei ole ihme, että suurimmassa osassa organisaatioita sisäinen viestintä on yksi suurimpia kehittämisen kohteita.

Tässä blogissa saat kymmenen vinkkiä, joilla voit kehittää esimiesviestintääsi.

Lue koko blogi

Mielikuvat ovat ratkaisevia

Petri Niskanen

24.10.2019

YMMÄRRÄ MENESTYKSEN PSYKOLOGIA

Lähes vuosisata sitten vaikuttaneen teollisuuspohatta Andrew Carnegien menestys oli tähän päivään suhteutettuna merkittävämpi ja omaisuus mittavampi kuin Bill Gatesin. Carnegie aloitti jo
1920-luvulla kokonaisvaltaisen tutkimuksen menestyksen osatekijöistä. Carnegien perustaman
Carnegie Foundation’in myöhempi tutkimustyö päätyi tulokseen, jonka mukaan menestyksen päätekijät ovat tieto, taito ja asenne. Näistä kolmesta asenne on merkitykseltään ylivertainen, ratkaisten 85 prosenttisesti menestytkö vai et. Siitä huolimatta, että tieto ja taito ovat tärkeitä, niiden merkitykseksi jää vain 15 prosenttia.

Lue koko blogi

Minä olen vastuussa

Petri Niskanen

24.10.2019

Kolme taikasanaa päivittäisen toiminnan ohjenuoraksi: MINÄ OLEN VASTUUSSA

Minä olen vastuussa oman tekemiseni tuloksista, perhe- ja ystäväpiirini ilmapiiristä, työyhteisöni
hyvinvoinnista, maamme ja tämän maailman huomisesta.

Elämme muutoksessa ja myllerryksessä. Epävakaa maailmantilanne johtaa pelkoihin poliittisessa päätöksenteossa, yritysten strategioissa ja investoinneissa, työyhteisöjen jokapäiväisessä toiminnassa, perheiden elämänsuunnittelussa ja yksittäisen ihmisen päässä.

Lue koko blogi

Mitä uutta myynnissä on keksitty?

Pauli Vuorio

15.10.2019

Myyntimies, kouluttaja, ihmettelijä

Usein kuulee kysymyksen, että mitä uutta myynnissä on keksitty? Teknologisia ratkaisuja datan käsittelyyn ja myynnin apuvälineiksi: Ja vaikka mitä. Kyllähän näitä on keksitty ja käytössä.

Myyjän henkilökohtaiseen toimintaan ei ole luotu pitkään aikaan, kymmeniin vuosiin (jotkut puhuvat sadasta vuodesta) kovinkaan paljon sellaista, mitä ei olisi jo jossain oppaissa kauan sitten tai jonkun
toteuttamana käytetty. Hyvin usein myyjät ovat kuulleet tai tietävät, miten pitäisi toimia.
TÄMÄ YKSINÄÄN EI HYÖDYTÄ VÄLTTÄMÄTTÄ YHTÄÄN MITÄÄN.

Reilukerhon retoriikkaa

Pauli Vuorio

15.10.2019

Myyntimies, kouluttaja, ihmettelijä

Monessa asiassa on yleistynyt retoriikka, jota nimitän provosoivasti kiihkouskovaisten retoriikaksi.

Se on retoriikkaa, jossa luetaan ”vihollisen” sanomaa kuin piru raamattua. ”Vihollisia” ovat käytännössä kaikki, jotka eivät ole täsmälleen samaa mieltä paitsi sisällöstä, myös näkökulmasta, josta sisältö tuodaan esille. Vaikka kaikki olisi täydellistä näiden kahden osalta vihollisuuteen riittää se, että asian esittäjä on väärä, hän joko edustaa väärää oppikuntaa, väärää puoluetta tai ei syystä tai toisesta muutoin vaan pidä asian esittäjästä. Itseasiassa asian väärä esittäjä tekee yksinään jo ”äärivihollisen” ja sen takia sanomasta täytyy todistaa, että se on väärä.