Immateriaalioikeuksien selvittäminen

Immateriaalioikeudet ovat omistusoikeuden ja sopimusoikeuden läheinen aineettomiin omistuksiin liittyvä oikeudenala, joka koostuu lukuisista eri osa-alueista. Yrityksen kehittämiseen voi liittyä selvitystä näiden oikeuksien osalta, jossa käytämme apuna monia huippuasiantuntemuksen omaavia yhteistyökumppaneitamme.

Yrityksen on syytä kartoittaa ja suojata liiketoimintansa kannalta tärkeät  oikeudet. Suojaa jäljittelijöitä vastaan antavat esimerkiksi patentti ja tavaramerkki.

Immateriaalioikeudet eli aineettomat oikeudet ovat tärkeä osa liiketoimintaa ja innovaatioita. Yrityksen aineettomat oikeudet (IPR, intellectual property rights) koskevat esimerkiksi tekniikkaa, muotoilua, tuotemerkkejä, brändiä ja liikesalaisuuksia.

Aineettomia oikeuksia voivat suojata muun muassa patentti, hyödyllisyysmalli, tavaramerkki, mallioikeus ja tekijänoikeus. Niiden avulla voit rajoittaa kilpailijoiden toimintaa sekä puolustaa omaa markkinaosuuttasi ja vallata uutta. Tärkeät oikeudet kannattaa suojata. Yrityksen kannattaa myös valvoa omia oikeuksiaan ja puuttua ajoissa niiden loukkauksiin.

Ota yhteyttä selvitetään, voidaanko yrityksesi kehitysrahoituksella selvittää immateriaalioikeuksiisi liittyviä asioita.

Alexander Reuterhorn

Pauli Vuorio

Autamme maksutta selvittämään, voiko yrityksesi saada kehitysrahoitusta ja autamme kaikessa muussakin tarvittavassa. Toimimme joustavasti myös virka-ajan ulkopuolella.

Yrityksen kehittäminen
Yrityksen rahoitus
Innovaatioseteli