HAE 6000,00€ ARVOISTA INNOVAATIOSETELIÄ

Innovaatioseteli auttaa kasvattamaan ja kehittämään sekä yrityksen omaa liiketoimintaosaamista että asiakaskuntaa.

Innovaatiosetelissä avustuksen määrä on vuonna 2023 kuusituhatta (6 000) euroa ja 100 % ostettujen palvelujen arvonlisäverottomasta määrästä. Voit käyttää tämän summan ostaaksesi palveluita palveluntuottajalta. Yrityksesi voi saada setelin vain kerran.

Avustus maksetaan yrityksellesi sen jälkeen, kun olet hyväksynyt palveluntuottajan toimittaman
työn ja maksanut tämän palkkion.

Innovaatioseteli on tukimuotoinen rahoitus pienille ja keskisuurille yrityksille liiketoiminnan kehittämiseksi ja kasvattamiseksi. Innovaatioseteli on tarkoitettu yrityksesi innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalveluiden hankkimiseen ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yrityksesi kehittää uusia tuotteita, palveluita tai prosesseja ja hankkii palveluna tässä tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Autamme maksutta selvittämään, voiko yrityksesi saada innovaatiosetelin ja hoidamme tarvittaessa puolestanne myös hakuprosessin sekä raportoinnin.
 • Innovaatiosetelin myöntää Business Finland, joka tarjoaa kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalveluita yrityksille.

 • Innovaatiosetelillä yritys voi selvittää uuden tuotteen, palveluidean tai keksinnön jatkokehityskelpoisuutta.

 • Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

 • Innovaatioseteliä ei ole tarkoitettu jo vakiintuneen palvelun tai tuotteen kehittämiseen, markkinointiin, viestintään tai verkkosivujen tekoon. Setelillä ei myöskään voi ostaa koulutusta eikä tukea järjestelmien hankintaa.

 • Toiminimelle ei myönnetä innovaatioseteliä.

Hyötyjä:

Saat ulkopuolisen asiantuntijan näkemystä, tietoa ja osaamista 100% avustuksena palvelujen arvonlisäverottomasta määrästä.

Palvelun yhteydessä käydään käytännössä läpi aina yrityksen perustoimintaa, jolloin saat kaupan päälle ulkopuolista ammattimaista näkemystä myös siihen.

Kumppaninamme pääset rahoituspolulle, joka mahdollistaa optimoidun kehitysrahoituksen. Verkostomme ansiosta saat apua kehitysrahoituksien lisäksi projektien toteuttamiseen. Sinun ei tarvitse enää kompastella yksin hakemusten laatimisen kanssa. Innovaatioseteli auttaa usein oikealle polulle.

Et voi saada innovaatioseteliä jos:
 • Kyseessä on suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys.

 • Yrittäjyys on sivutoimista tai yrityksellä ei ole työntekijöitä. Innovaatiosetelin myöntäminen edellyttää päätoimista yrittäjyyttä hakijayrityksessä vähintään 3 kuukauden ajalta ennen innovaatiosetelin hakemista. Seteli voidaan myös myöntää, mikäli yrittäjä on sivutoiminen, mutta yrityksessä on kokoaikainen työntekijä, jonka työsuhde on ollut voimassa vähintään 3 kuukauden ajan ennen innovaatiosetelin hakemista.

 • Yritykselläsi on ilmoituspuutteita tai verovelkaa, josta ei ole Verohallinnon kanssa tehtyä ja noudatettua maksujärjestelyä.

 • Yrityksesi Asiakastiedon rating Alfa on huonompi kuin A.

 • Yrityksesi ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.

 • Kyse on tiedon hankkimisesta uusista vientimarkkinoista. Tätä voidaan rahoittaa Business Finlandin Explorer -rahoituksella.

 • Hankittava ulkopuolinen osaaminen ei ole sisällöltään yrityksesi omaan osaamiseen nähden uutta.

 • Yritykselläsi ei ole kansainvälistymiseen liittyviä suunnitelmia.

 • Yrityksesi on toimialalla, johon ei voida myöntää de minimis -muotoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely).

 • Yrityksesi de minimis -kiintiö ylittyy. Huomaa, että samaan konserniin tai määräysvaltaan kuuluville yrityksille myönnetyt de minimis -tuet lasketaan yhteen.

 • Yrityksellesi on jo myönnetty Business Finlandin tai Tekesin innovaatioseteli.

 • Yrityksellesi on myönnetty Business Finlandin rahoitusta kuluvana tai edellisenä vuonna TAI yritykselläsi on käynnissä Business Finlandin rahoittama projekti TAI yrityksesi on jättänyt muun hakemuksen Business Finlandiin. Koronan vuoksi myönnettävää häiriötilannerahoitusta, Energiatukea, Explorer-tuoteperhettä ja AV-alan tuotantokannustinta koskevat myöntöpäätökset, hakemukset tai käynnissä olevat projektit eivät ole este innovaatiosetelin hakemiselle.

 • Projekti liittyy yrityksen tai sen tuotteeseen tai palveluun liittyvän rahoituksen selvittämiseen, sen hankintaan, rahoittajien ja sijoittajien sekä osakkaiden kartoittamiseen.

 • Haluat ostaa palveluja yritykseltä, johon teillä on intressiyhteys esimerkiksi omistuksen, hallituksen jäsenyyden tai perhesiteiden kautta.

Joskus jo innovaatioseteliin tai sitten sitä seuraavaan rahoitusinstrumenttiin saattaa liittyä Immateriaalioikeuksien selvittämistä
Katso tästä lisää immateriaalioikeuksista

Ota yhteyttä heti ja selvitetään, saatko innovaatiosetelin hyödyt yrityksellesi!

Alexander Reuterhorn

Pauli Vuorio

Autamme maksutta selvittämään, voiko yrityksesi saada innovaatiosetelin ja autamme kaikessa muussakin tarvittavassa. Toimimme joustavasti myös virka-ajan ulkopuolella.