Innovaatiosetelistä lisätietoa

Et voi saada innovaatioseteliä, jos

 • Kyseessä on suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys
 • Yrittäjyys on sivutoimista tai yrityksellä ei ole työntekijöitä. Innovaatiosetelin myöntäminen edellyttää päätoimista yrittäjyyttä hakijayrityksessä vähintään 3 kuukauden ajalta ennen innovaatiosetelin hakemista. Seteli voidaan myös myöntää, mikäli yrittäjä on sivutoiminen mutta yrityksessä on kokoaikainen työntekijä, jonka työsuhde on ollut voimassa vähintään 3 kuukauden ajan ennen innovaatiosetelin hakemista.
 • Yritykselläsi on ilmoituspuutteita tai verovelkaa, josta ei ole Verohallinnon kanssa tehtyä ja noudatettua maksujärjestelyä
 • Yrityksesi Asiakastiedon rating Alfa on huonompi kuin A
 • Yrityksesi ei kuulu ennakkoperintärekisteriin
 • Kyse on tiedon hankkimisesta uusista vientimarkkinoista. Tätä voidaan rahoittaa Business Finlandin Explorer -rahoituksella.
 • Hankittava ulkopuolinen osaaminen ei ole sisällöltään yrityksesi omaan osaamiseen nähden uutta
 • Yritykselläsi ei ole kansainvälistymiseen liittyviä suunnitelmia
 • Yrityksesi on toimialalla, johon ei voida myöntää de minimis -muotoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • Yrityksesi de minimis -kiintiö ylittyy. Huomaa, että samaan konserniin tai määräysvaltaan kuuluville yrityksille myönnetyt de minimis -tuet lasketaan yhteen
 • Yrityksellesi on jo myönnetty Business Finlandin tai Tekesin innovaatioseteli
 • Yrityksellesi on myönnetty Business Finlandin rahoitusta kuluvana tai edellisenä vuonna TAI yritykselläsi on käynnissä Business Finlandin rahoittama projekti TAI yrityksesi on jättänyt muun hakemuksen Business Finlandiin. Koronan vuoksi myönnettävää häiriötilannerahoitusta, Energiatukea, Explorer-tuoteperhettä ja AV-alan tuotantokannustinta koskevat myöntöpäätökset, hakemukset tai käynnissä olevat projektit eivät ole este innovaatiosetelin hakemiselle.
 • Projekti liittyy yrityksen tai sen tuotteeseen tai palveluun liittyvän rahoituksen selvittämiseen, sen hankintaan, rahoittajien ja sijoittajien sekä osakkaiden kartoittamiseen
 • Haluat ostaa palveluja yritykseltä, johon teillä on intressiyhteys esimerkiksi omistuksen, hallituksen jäsenyyden tai perhesiteiden kautta
Ota yhteyttä heti ja selvitetään saatko innovaatiosetelin hyödyn itsellesi.

Alexander Reuterhorn
Puh 041 531 0001
alexander@powercompetence.fi

Pauli Vuorio
Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi