Äänen käyttö ja esiintyminen

Johanna Leskelä (FM vokologi) innostui vähän päälle parikymppisenä teatterista ja pääsi mukaan harrastajateattereihin Helsingissä ja Tampereella. Harrastuksen ansiosta hän kiinnostui oman äänen kehittämisestä ja myös yleisesti ihmisääneen liittyvistä ilmiöistä.

Hän pääsi opiskelemaan puheoppia Tampereen yliopistoon ja valmistui sieltä vuonna 2011 pääaineenaan puhetekniikka ja vokologia, eli äänen tutkimus.Johanna on toiminut kouluttajana vuodesta 2012 lähtien. Jo­han­nan vah­vuu­det kouluttajana ovat
hy­vän ilma­pii­rin ai­kaan­saa­mi­nen, asi­an­tun­ti­juus, rau­hal­li­suus ja sel­keys opetustilanteissa.
Kou­lu­tus­ten pa­laut­tei­den kes­kiarvo on 4,6 (as­tei­kol­la 1-5)..

Osallistujien kommentteja:
”Hyvä ja innostava kouluttaja, osasi asiansa ja esitti sen selkeästi. Kiitos tämän valmennuksen
järjestämisestä! "Mielellään olisi voinut olla pidempikin. Tärkeä aihe puhetyöläiselle.”
“Sopivassa suhteessa teoriaa ja harjoituksia. Rento ja vapauttava ilmapiiri. "
"Hyviä, tehokkaita harjoituksia. Myös yksilöllistä ohjausta tarpeen mukaan.”

Koulutusaiheita:
Varmuutta ja vakuuttavuutta esiintymiseen
Soiva, kuuluva ja toimiva puheääni
Äänen fysiologia ja anatomia
Ääniongelmat ja äänenhuolto
Äänen lämmittely, harjoittaminen ja palautuminen
Esiintymisjännitys hallintaan ja voimavaraksi

Pyydä koulutustarjous: Pauli Vuorio puh 050 570 8163 pauli.vuorio@powercompetence.fi