Laatu on vastuullani


- Huippuhyvä asennelataus työyhteisöille


Aiheena jaksaminen, työssä onnistuminen ja oivaltaminen sekä ihmisten
välinen yhteistyö, kanssakäyminen, henkilökohtainen vastuun
kantaminen ja koko työyhteisön taloudellinen menestyminen. Miten
voin vaikuttaa oman elämäni laatuun, koska sillä on suuri merkitys
myös työyhteisön henkeen.


Onko henkilökunnan henkinen vire korkea? Ymmärtävätkö he mistä ja
miten syntyy laadukas toiminta, yhteishenki ja turvallisuutta tuova
työyhteisön taloudellinen menestyminen? Osaavatko he ehkäistä
työuupumusta? Haluavatko he auttaa työkaveriaan onnistumaan?


Tajuavatko he kuinka kallis sana OHO on työyhteisölle? OHO lisää stressiä,
nakertaa henkistä ja taloudellista hyvinvointia sekä lisää
jokaisen hyödytöntä työtaakkaa! Huippuosaajat saattavat tehdä
susia jopa 10 % työyhteisönsä liikevaihdosta! Asenteella on
uskomaton merkitys!


Henkilökunnan keskinäinen avoimuus, kyky keskustella vaikeistakin asioista ja
ehdoton luottamus toisiinsa ovat jokaisen työyhteisön menestymisen
kulmakiviä. Jos näissä on säröjä, syntyy aina ongelmia. Näihin
voidaan vaikuttaa ainoastaan asenteilla!


Olli Linjala ja Annamaria Vapaavuori ovat Suomen suosituimmat asennemuokkaajat

Heidän tapansa puhua näistä elintärkeistä, ihmisten hyvinvointiin

liittyvistä asenteista on vaikuttava ja mieleen painuva. Esitys ei
jätä ketään kylmäksi, vaan virittelee ajatuksia itsensä ja
työyhteisönsä kehittämiseen. Se vaikuttaa myös ammattiylpeyteen
ja sitä kautta vastuun kantamiseen sekä työkavereiden
arvostamiseen.Asenne ei ole yksityisasia.


Se vaikuttaa myös muiden toimintaan joko helpottaen tai vaikeuttaen
työn tekoa. Hyvinvointia ja jaksamista ei voida vaatia tai ostaa. Ne
rakennetaan jokaisen omalla asenteella. Vastuu tästä asiasta on
jokaisella asemaan tai ammattiin katsomatta.


Emme opeta, vaan herättelemme ajatuksia.


Voisiko meidän työyhteisömme olla sellainen, jossa viihtyy, voi luottaa
työkavereihin ja jokainen kantaisi vastuuta huomisesta? Miten minä
itse voin osaltani vaikuttaa näihin asioihin?


Terve kate on ainut turvani. Muuta ei ole.


Tahallaan ei kukaan tee taloudellista vahinkoa. Miten jokainen voi omalla
asenteellaan vaikuttaa parempaan toiminnan tulokseen ja näin taata
itselleen ja muille turvallisuutta.


Taito ja tieto ovat hyödyttömiä jos halu puuttuu.

Vasta kun koko henkilökunnalla on myönteinen, eteenpäin vievä asenne ja

terve ammattiylpeys, niin vastuun kantamiseen ja työyhteisön
menestymiseen voidaan luoda edellytykset.


Pyydä koulutustarjous:

Pauli Vuorio

puh 050 570 8163

pauli.vuorio@powercompetence.fi