Esihenkilötyön rajat 17.4.2024

ETÄKOULUTUS

Koulutuksen järjestää KurssitNyt

Käytännön keinot haastaviin tilanteisiin

Tiedätkö oikeutesi ja velvollisuutesi eri työyhteisötilanteissa?

Esihenkilötyön rajat -koulutuksessa saat käytännön työkalut haastaviin työyhteisötilanteisiin – tämän koulutuksen käytyäsi voit aiempaa rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhösi esihenkilönä. Koulutus sopii niin uraansa aloitteleville kuin kokeneillekin toimijoille.

Saat kokonaisnäkemyksen johtamisoppien ja juridiikan käytännön keinoista esihenkilölle. Paras lopputulos syntyy yleensä silloin, kun huomioit arjessa sekä säännöt että tunteet.

Tähän uudistettuun koulutukseen sisältyy uusimpia käytännön esimerkkejä sellaisistakin arjen haasteista, joita ei ole tapana ratkoa tuomioistuimissa. Merkittävimmät oikeustapaukset ovat kuitenkin edelleen mukana suunnannäyttäjinä.


Tavoite ja hyöty
– Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät ole oma, muusta elämästä erillinen saarekkeensa. Kun työyhteisössäsi tiedät, miten ne vaikuttavat käytössä oleviin keinoihin haastavissa tilanteissa, säästyt monelta murheelta.
– Koska myös organisaatiokulttuuri sekä erilaiset ihmis- ja valtasuhteet vaikuttavat merkittävästi eri työpaikoilla tosiasiallisesti käytössä oleviin keinoihin, näitä asioita käsitellään tällä kurssilla yhdessä.
– Yhteenvetona: esihenkilöillä on lukuisia velvollisuuksia – mutta myös oikeuksia. Kun hallitset sekä johtamisopit että juridiset perustiedot, voit aiempaa rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhösi esihenkilönä.
Esihenkilötyön rajat -koulutuksessa pääset perehtymään käytännön tilanteisiin esimerkkien kautta. Ideana on tarjota työkaluja osallistujien ajankohtaisiin pulmiin.


Kenelle?
– Työoikeuden ja johtamisoppien käytännön soveltamisesta kiinnostuneille.
– Koulutus on suunniteltu ensisijaisesti lähiesihenkilöille, mutta se soveltuu myös kaikille muille työyhteisön ongelmatilanteisiin ratkaisuja hakeville, esimerkiksi HR-asiantuntijoille ja luottamushenkilöille. Erilaiset näkökulmat ovat rikkaus, jota hyödynnämme koulutuksessa käytävissä keskusteluissa. Kaikki koulutuksen aikana käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia.
Esihenkilötyön rajat -koulutus sopii niin uraansa aloitteleville kuin kokeneillekin toimijoille. Jokainen saa sisällöstä uusia oivalluksia.
– Koulutuksessa käsitellään sekä työ- että virkasuhteita. Tästäkin syystä koulutus soveltuu niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorinkin esihenkilöille.


Ennakkotehtävä
Voit lähettää kouluttajalle etukäteen kysymyksiä, joita käsittelemme anonyymisti koulutuksen aikana sopivissa asiayhteyksissä. Etukäteiskysymyksillä saat Esihenkilötyön rajat -kurssin painotuksia parhaiten vastaamaan omia tarpeitasi – ole siis rohkeasti yhteydessä kouluttajaan! Saat tarkemmat ohjeet osallistumisinfossa, joka lähetetään sähköpostiisi ennen koulutusta.

Kouluttaja

Katariina Sorvanto, juristi ja työyhteisövalmentaja, KataKoski Oy.
Katariina on perehtynyt laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä – myös itse esihenkilönä työskennellen.
Katariina on innostava ja pidetty, pitkällä esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. Koulutustehtävien lisäksi hän konsultoi asiakkaitaan työoikeudellisissa kysymyksissä.

Osallistujien antamaa palautetta aiemmilta kursseilta:
– ”Kurssin sisältö oli juuri mitä luvattiin. Esittäjä oli napakka ja selvästi asiantuntija. Tykkäsin etenemisvauhdista eikä mitään jääty arpomaan.”
– ”Loistava, vastasi juuri mainosta. Erittäin tarpeellinen.”
– ”Kouluttaja oli innostava ja osaava. Kouluttaja osasi vastata kysymyksiin selkeästi ja kattavasti.”
– ”Hyvää ja käytännönläheistä taustoittavaa tietoa työelämän käytännöistä. Opin ihan konkreettisia uusia asioitakin, kuten irtisanomisen ja työsuhteen purkamisen eron.”
– ”Tästä esihenkilö saa tiiviin paketin muistuttamaan omista velvollisuuksista ja oikeuksista vaikeissa asioissa. Oikeuden esimerkit valottivat tilannetta hyvin.”
– ”Oikein hyvä ja juuri niinkuin mainostettu. Hyviä eväitä tulevaisuuden haasteiden taklaamiseen ja käsittelyyn näin tuoreelle esimiehelle.”
– ”Koulutus oli mielestäni hyvin rakennettu ja sain vahvistusta aiempaan osaamiseeni sekä opin jotaikin uusia juttuja. Kouluttaja myös antoi selkeitä vastauksia kysymyksiini. Kiitos niistä.”
– ”Tuli vinkkejä miten lähteä mahdollisesti tulevia konfliktitilanteita ratkomaan.”
– ”Todella hyviä käytännön tilanteiden tulkintoja. Antaa apua arkeen.”

OHJELMA

12.45 Tervetuloa linjoille, ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus
13.00 Koulutus alkaa
– Pidämme lyhyen tauon sopivassa kohdassa
16.00 Koulutus päättyy

Muutos – mainio mahdollisuus
– Muutosvastarinnasta muutosmyötärinnaksi
– Erilaiset tunteet ja reaktiot muutostilanteissa
– Mikä on sallittua ja mikä ei? Esimerkkejä
– Mikä saa muuttua ja mikä ei? Miten? Esimerkkejä

Miten työyhteisön toimintaa voidaan tehostaa?
– Työntekijöiden velvollisuudet ja työnantajan oikeudet
– Psykologinen sopimus arjessa
– Alisuorittamiseen puuttuminen
– Varhaisen välittämisen käytännön askelmat

Konfliktit ja loukkaukset – kuinka hyvä esihenkilö toimii?
– Mikä on kiusaamista ja mikä ei?
– Sopivan ja sopimattoman käytöksen rajat nyt ja tulevaisuudessa
– Mihin kannattaa käytännössä puuttua – ja mihin ei?
– Tuki omalta esihenkilöltä

Joskus jopa yksilöperusteinen irtisanominen on työyhteisön kannalta paras vaihtoehto
– Sääntelyä ja oikeuskäytäntöä
– Mahdolliset muutokset: mitä Suomen hallituksen ohjelmaansa kirjaama irtisanomissuojan keventäminen voi käytännössä tarkoittaa?
– Varoituksen merkitys ja käytännön vaikutukset
– Oikeat ja mahdollisimman turvalliset menettelytavat työ- ja virkasuhteen päättämisessä


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus toteutetaan Zoom-verkkoalustalla. Lähetämme sähköpostiisi lisätietoa osallistumisinfossa ennen koulutusta.

Ajankohta:
keskiviikko 17.04.2024 klo 13-16

Hinta:
397 euroa
/hlö (+ alv 24 %). Sisältää sähköisen koulutusmateriaalin.

Ryhmäetuhinnat:
357 euroa /hlö (+ alv 24 %), kun samasta organisaatiosta on kaksi osallistujaa,
297 euroa /hlö (+ alv 24 %), kun samasta organisaatiosta on kolme tai useampia osallistujia.

Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

ILMOITTAUTUMINEN (Toimi heti – paikkoja rajoitetusti!)
    Peruutusehdot:

    Jos osallistuminen perutaan myöhemmin kuin 8 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.