Hyödynnä Chat GPT:tä asiantuntijatyössä 22.10.2024

ETÄKOULUTUS

Koulutuksen järjestää Brik


”Tommi Lindholm osaa asiansa. Oli ilo kuunnella. Lähestymiskulma aiheeseen oli mielenkiintoinen. Näin käytettynä ChatGPT tulee nopeuttamaan valtavasti kehitystyötä ja fiksua päätöksentekoa. Pakolliseksi vaan kaikkiin asiantuntijaorganisaatioihin! Miksei myös päättäjille.” -Osallistuja


Tekoälyn kehitys on ollut ällistyttävän nopeaa viimeisen vuoden aikana. Tekoäly on jo muuttanut useiden eri liiketoiminta-alueiden arkea käytännössä, eikä asiantuntijatyö ole tästä poikkeus. Tehokkaasti hyödynnettynä tekoäly voi toimia asiantuntijatyön tukena, joka vapauttaa aikaa asiantuntijatyön keskeisempiin osa-alueisiin, kuten vuorovaikutussuhteisiin, ongelmanratkaisuun, luovaan ajatteluun sekä palautumiseen.

Tässä koulutuksessa opit miten ChatGPT toimii ja miten voit luoda asiantuntijan roolissa sinua tukevia ja työtäsi helpottavia prompteja, eli kehotteita. Saat myös käyttöösi kokoelman asiantuntijatyön eri osa-alueiden keskeisimpiä prompteja, joita pääset soveltamaan heti omaan arkeesi. Koulutus tarjoaa kattavan yleiskuvan siitä, kuinka ChatGPT voidaan ottaa avuksi päivittäisessä asiantuntijatyössä suorituskyvyn ja tuottavuuden kasvattamiseksi.

Koulutuksen sisältö päivittyy sitä mukaa, kun uusia ominaisuuksia tulee!

Etäkoulutus toteutetaan Zoom-palvelulla. Lähetämme osallistumisohjeet sähköpostiisi ennen koulutusta.

Hyödyt osallistujille

 • Opit hyödyntämään ChatGPT:tä päätöksenteon tukena ja suunnittelutyössä
 • Kuulet, miten tekoälyä voidaan hyödyntää viestinnän kehittämisessä, kuten sähköpostien ja raporttien laatimisessa
 • Opit hyödyntämään ChatGPT:tä kokousten ja ideointisessioiden suunnitteluun ja hallintaan
 • Saat näkökulmia tekoälyn hyödyntämiseen tutkimustyön, raportoinnin ja osaamisen jakamisen näkökulmista
 • Opit hyödyntämään tekoälyä myös omien vuorovaikutustaitojesi hiomisessa sekä oman vaikuttavuutesi kasvattamisessa 

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu asiantuntijatyössä työskenteleville toimialasta riippumatta.

Kouluttajat

Tommi Lindholm

KTM Tommi Lindholm kouluttaa laajasti lähijohtamisen eri osa-alueita ja on erikoistunut tekoälysovellutusten hyödyntämiseen johtamistyössä. Teknologia on ollut aina lähellä Tommin sydäntä, mistä myös innostus tekoälyn kehityksen seurantaan on lähtenyt. Tommin kaiken valmentamisen taustalla vaikuttaa tutkijan syvällinen ymmärrys organisaatioiden toiminnasta ja ihmisten käyttäytymisestä.

Erityisosaamisalueet
 • Tekoälysovellutukset johtamisen kehittämisessä
 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Esihenkilötyön erilaiset aiheet


OHJELMA

09:00 Tilaisuuden avaus

09:05 Asiantuntijatyön ominaispiirteet ja tekoälyn rooli tämän kehittämisessä

 • ChatGPT – mikä se on? Mihin se pystyy?
 • Asiantuntijan rooli organisaatiossa

09:25 Asiantuntijatyö, oppiminen ja päätöksenteko

 • ChatGPT oppimisen tukena
 • Suunnittelutyön helpottaminen tekoälyn avulla
 • Tutkimus- ja selvitystyö

10:00 Tauko

10:10 Tekoäly päätöksenteon tukena

 • Raportointi, tiivistäminen, analyysi
 • Päätöksenteko, kriittinen ajattelu

11:10 ChatGPT:n hyödyntäminen viestinnässä

 • Sähköpostien laatiminen ja optimointi
 • Fasilitointityö
 • Osaamisen jakaminen
 • ChatGPT vaikuttamis- ja viestintätyön apuvälineenä

12:00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:

Etäkoulutus.

Ajankohta:

Tiistai 22.10.2024 klo 9-12

Hinta:

Tilaisuuden hinta on 390 eur/hlö + alv 24 %.

Ryhmäetuhinnat:
351€ / hlö + alv, kun samasta organisaatiosta on 3 osallistujaa.
312€ / hlö + alv, kun samasta organisaatiosta on 4 tai useampia osallistujia.

ILMOITTAUTUMINEN (Toimi heti – paikkoja rajoitetusti!)
  Peruutusehdot:

  Osal­lis­tu­misen voi perua kuluitta 2 viikkoa ennen tapah­tumaa, sen jälkeen peritään 50% osal­lis­tu­mis­mak­susta. Mikäli osal­lis­tu­mista ei peruuteta lainkaan, veloi­tamme koko osal­lis­tu­mis­maksun. Peruutus on tehtävä kirjal­li­sesti.
  Estyneen osal­lis­tujan tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö, tai vaihtaa osal­lis­tujan ilmoit­tau­tu­minen toiseen kurs­sia­jan­kohtaan.