Onnistu kehityskeskusteluissa 10.1.2024

ETÄKOULUTUS

Koulutuksen järjestää Brik

Koulutuksessa käymme läpi onnistuneen kehityskeskustelun keskeisimmät osa-alueet.

Hyvin toimivat kehityskeskustelut ovat oleellinen osa johtamisjärjestelmää. Parhaimmillaan kehityskeskustelut tarjoavat erinomaisen kanavan johdon ja työntekijöiden välisen vuorovaikutuksen syventämiseen. Kyseessä on dialogi. Tässä webinaarissa käymme läpi onnistuneen kehityskeskustelun käymisen keskeisimmät osa-alueet kehityskeskusteluiden tarkoituksen, keskusteluun valmistautumisen, työntekijöiden ohjeistamisen, itse keskustelutilaisuuden läpikäymisen sekä kehityskeskusteluiden lopputulemien yhteisen käsittelyn näkökulmasta. Tämän webinaari käytyäsi ymmärrät mitä kaikkea sinun on hyvä huomioida onnistuneen kehityskeskustelun pitämiseksi.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät, miksi kehityskeskusteluja käydään organisaatioissa
 • Opit, mitä viimeisin tutkimus kertoo meille kehityskeskusteluiden onnistumisen edellytyksistä
 • Saat ohjeita kehityskeskustelujen käytännön toteutukseen
 • Opit varmistamaan toimivan vuorovaikutuksen itse keskustelutilaisuudessa
 • Opit mitä hyötyjä onnistuneista kehityskeskusteluista on esihenkilöille ja työntekijöille.

Kenelle

Etäkoulutus on suun­nattu kaikille kehityskeskusteluja pitäville tahoille.

Kouluttaja

Tommi Lindholm

Tommi on vastannut jo 13 vuoden ajan kouluttajan ja tutkijan roolissa koulutusten kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta Brikin asiakkaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiakkaille erilaisia selvityksiä ja osallistuu kirjojen kirjoittamiseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoonallisuusprofiilin käytössä.

Erityisosaamisalueet
 • Esihenkilötyön erilaiset aiheet
 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Tekoälysovellutukset johtamisen kehittämisessä


OHJELMA

09:00 Kehityskeskustelujen lyhyt historia

09:30 Kehityskeskustelut ja strateginen johtaminen

10:00 Onnistunut kehityskeskustelu

10:30 Tauko

10:45 Vinkkejä kehityskeskustelun käytännön toteutukseen

11:15 Yksilökeskusteluissa onnistumisen perusteet

11:45 Kehityskeskustelujen ja palautteen suhteesta

12:00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:

Etäkoulutus.

Ajankohta:

Keskiviikko 10.1.2024 klo 9-12

Hinta:

Koulutuksen hinta on 390 eur/​hlö + alv 24%.

Ryhmäetuhinnat:
351€ / hlö + alv, kun samasta organisaatiosta on 3 osallistujaa
331€ / hlö + alv, kun samasta organisaatiosta on 4 tai useampia osallistujia.

ILMOITTAUTUMINEN (Toimi heti – paikkoja rajoitetusti!)
  Peruutusehdot:

  Osal­lis­tu­misen voi perua kuluitta 2 viikkoa ennen tapah­tumaa, sen jälkeen peritään 50% osal­lis­tu­mis­mak­susta. Mikäli osal­lis­tu­mista ei peruuteta lainkaan, veloi­tamme koko osal­lis­tu­mis­maksun. Peruutus on tehtävä kirjal­li­sesti.
  Estyneen osal­lis­tujan tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö, tai vaihtaa osal­lis­tujan ilmoit­tau­tu­minen toiseen kurs­sia­jan­kohtaan.