Osakassopimus ja hyvä hallitustyöskentely 8.11.2023

ETÄKOULUTUS

Koulutuksen järjestää Ratekoulutus

KOULUTUS ON VALITETTAVASTI PERUTTU

Ota haltuun hallituksen vastuukysymykset ja osakassopimusten ehdot

Osakassopimus on osakeyhtiön osakkaiden tärkein väline, jolla sovitaan yhtiön hallinnoinnista ja osakkaiden keskinäisistä suhteista. Hyvin laaditulla osakassopimuksella vältät ongelmatilanteita ja varmistat onnistuneen yrityskaupan toteutumisen.

Hallituksen jäsenen vastuukysymykset ovat merkittävässä asemassa osakeyhtiöissä. Jokaisen hallituksessa toimivan henkilön tulisi ymmärtää osakeyhtiölain säännökset, jotka koskevat hyvää hallitustyöskentelyä ja corporate governance -periaatteita.

Osakassopimus ja hyvä hallitustyöskentely -koulutuksessa
– opit olennaisimmat asiat osakassopimuksista
– opit hallituksen jäsenen oikeudelliset vastuukysymykset
– tutustut tyypillisimpiin ongelmatilanteisiin, jotka voidaan välttää laatimalla oikeanlainen osakassopimus
– opit käytännön case-esimerkkien avulla tunnistamaan ja välttämään yleisimmät osakassopimuksiin liittyvät ongelmatilanteet
– opit ymmärtämään osakeyhtiölain määräykset ja hyvät corporate governance -periaatteet hallitustyöskentelyssä

Kenelle
Osakassopimus ja hyvä hallitustyöskentely -koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisissä osakassopimusten kanssa tai toimivat yhtiöiden hallituksessa – yritysten omistajat, hallituksen jäsenet, sijoittajat ja toimitusjohtajat.

Hyödyt
– Opit ymmärtämään osakassopimuksen merkityksen
– Opit neuvottelemaan oikeanlaisia ehtoja osakassopimuksiin
– Opit ymmärtämään vastuukysymykset ja hyvät corporate governance -periaatteet hallitustyöskentelyssä

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Partner, KTM Petri Nevalainen Smartius Oy:stä. Petri on avustanut menestyksekkäästi satoja yrityksiä ja sijoittajia osakassopimusten laadinnassa. Lisäksi hän toimii hallituksen jäsenenä ja enkelisijoittajana useissa yhtiöissä.
Petri on pidetty kouluttajamme vuosien esiintymiskokemuksella, ja hän saa jatkuvasti kiittävää palautetta asiantuntevista, suosituista koulutuksistaan.

Palautetta aiemmista koulutuksista:
– ”Anti oli informatiivisesti hyvä.”
– ”Antoi perustietoa hallitustyöskentelyyn ja osakassopimukseen.
– ”Tiivistettyä tietoa – hyvä paketti.”
– ”Hyödyllinen, perustietoa.”
– ”Osakassopimusosio oli erittäin hyvä.”
– ”Korostukset, tärkeimmät nostot oivia – kertausta ja fokusta.”
– ”Suosittelen tätä koulutusta omistajille ja johdolle – aina ajankohtainen.”


OHJELMA
08:45 Tervetuloa linjoille, ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus
09:00 Koulutus alkaa
– pidämme tauon sopivassa kohdassa
12:00 Koulutus päättyy

Osakassopimus ja sen merkitys osakeyhtiön toiminnassa
– Osakassopimuksen osapuolet
– Avainhenkilöiden sitouttaminen
– Osakkaiden työskentelyvelvoite
– Good leaver ja bad leaver -ehdot
– Osakkeiden lunastaminen ja hankkiminen

Salassapito- ja kilpailukieltoehdot osakassopimuksissa
– Salassapitoehdot osakassopimuksissa
– Kilpailukieltoehdot osakassopimuksissa ja työsopimuslain määräykset
– Päätöksenteko hallituksessa ja yhtiökokouksessa ja osakkaan veto-oikeus
– Oikeus saada tietoja yhtiöstä
– Osakkeiden luovutusrajoitukset
– Myötämyyntioikeus ja myötämyyntivelvollisuus

Hallituksen ja johdon vastuukysymykset
– Osakeyhtiön johdon toimintaa ohjaava normisto
– Hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät ja toimivalta
– Yhtiöjärjestyksen merkitys
– Johdon vastuuvakuutukset ja niiden merkitys

Johdon huolellisuusvelvoite ja business judgement rule
– Mitä tarkoittaa johdon huolellisuusvelvoite
– Toimitusjohtajan ja hallituksen valvontavastuu
– Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu liiketoimintapäätöksistä
– Business judgement rule -huolellisuusvelvoitteen täyttäminen käytännössä
– Johdon vastuu yhtiön operatiivisen toiminnan laillisuudesta
– Vähemmistöosakkaiden aseman erityiskysymykset ja vaikutus johdon vastuuseen
– Hallituksen jäsenen ja johdon esteellisyyskysymykset

Päätöskeskustelu, aikaa kysymyksille


Koulutuspaikka:
Verkkokoulutus Zoom-alustalla. Voit kysyä ja kommentoida koulutuksen aikana Zoomin chatissa. Lähetämme tarkempaa osallistumisinfoa sähköpostiisi ennen koulutusta.

Ajankohta:
keskiviikko 08.11.2023 klo 9-12

Hinta:
397 euroa /hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyy sähköinen luentomateriaali.

Ryhmäetuhinnat:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 357 euroa /hlö + alv 24 %
kolme tai useampia osallistujia: 297 euroa /hlö + alv 24 %

Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

KOULUTUS ON VALITETTAVASTI PERUTTU

ILMOITTAUTUMINEN (Toimi heti – paikkoja rajoitetusti!)

    Peruutusehdot:

    Jos osallistuminen perutaan myöhemmin kuin 8 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.