Myynnin lähiesimiehen tehovalmennus (2 pv) 21.-22.04.2020

21.-22.04.2020, Tapah­tu­matalo Bank, Helsinki
Koulutuksen järjestää Brik.

Ilmoittaudu kauttamme. Saat ilmoittautumisen jälkeen heti arvokkaan e- kirjan lahjaksi!

Valmen­nuk­sessa keski­tymme tärkeimpiin ja toimi­vimpiin myynnin johta­misen keinoihin. Koulutus nostaa ihmiset johta­misen keskiöön ja antaa keinot teke­misen vauh­dit­ta­miseen. Valmen­nuksen anti kytketään tiukasti päivit­täiseen työhön vietä­väksi, eikä paluuta toimi­mat­tomaan rutiiniin enää ole!

Lähi­joh­ta­minen on olen­naisen tärkeää tiimin onnis­tu­misen ja tuloksen kannalta. Joukkue ei pääse tuloksiin pelkästään kovilla tavoit­teilla tai tarkalla seuran­nalla. Menes­ty­miseen tarvitaan tietoa siitä, mistä huip­pu­tiimi rakentuu ja miten moti­vaa­tiota voi johtaa. Lisäksi tarvitaan taitoa valmentaa ja kannustaa niin ryhmä- kuin yksi­lö­ta­solla.

Hyödyt osallistujille
- Vahvistut omissa myynti- ja asiakaskohtaamistaidoissa
- Ymmärrät motivoinnin ja positiivisuuden merkityksen tuloksen teossa
- Saat käytännönläheisen valmentavan johtamisen työkalupakin omaan työhösi vietäväksi
- Opit suunnittelemaan omaa toimintaasi systemaattisemmin
- Saat henkilökohtaisen DISC-johtajuusprofiilin
- Saat tiimisi tekemään vertaansa vailla olevaa tulosta!

Kenelle?
Valmennus sopii myynnin lähie­si­mie­hille, sisäi­sille valmen­ta­jille sekä myynnin kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille. Valmennus on sinulle, oletpa kokenut konkari, tai vasta-alkaja! Innos­ta­vassa ilma­pii­rissä, yhdessä muiden osal­lis­tujien kanssa päivität johta­mis­taitosi uudelle tasolle.

Kouluttaja:

Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asiakaspalvelun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yrityskouluttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsultointi ja valmennustyöstä lukuisilla eri toimialoilla, sekä myös julkisen sektorin ja teollisuuden kehittämishankkeista: viime vuosina kokemusta on karttunut etenkin apteekkiliiketoiminnoista ja lääketeollisuuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asiakaspalveluun, myyntiin, ja niiden johtamiseen, kuin myös apteekkiliiketoimintaan keskittyvillä kursseilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-sertifioitu coach, ja positiivinen asenne näkyy myös valmennuksissa. Maisa on itsekin uransa alkumetreillä toiminut yrittäjänä, joten myös käytännönläheisyys ja tekemisen meininki ovat läsnä hänen valmennuksissaan.

Erityisosaamisalueet: myynti ja palveluhenkilöstön kehittäminen, puhelimessa tehtävän myyntityön tehostaminen, haastavat asiakastilanteet, myynnin ja palvelun johtaminen, valmentava johtaminen, motivointi ja motivaation johtaminen, ihmisten ja tekemisen johtaminen sekä tehokas ajankäyttö ja tavoitteellisuus.

Tärkeitä käsitteitä työelämässä: motivaatio, ihmislähtöisyys ja kokemus työn merkityksellisyydestä. Humanistina Maisa pitää ihmistaitoja esimiehen, myyjän ja asiakaspalvelijan tärkeimpänä ominaisuutena.

OHJELMA

Päivä 1.

09:00 Valmennuksen avaus ja aikataulut

09:15 Hissipuhe ja myyntikeskustelutekniikka
- Esittäytyminen ja hissipuhe
- Huippumyyjän ominaisuuksia
- Keskustelun avaus ja huomion kiinnittäminen

10:30 Tauko

10:45 Myyntikeskustelutekniikka jatkuu

- Kartoitus ja kuuntelu
- Houkutteleva ratkaisu
- Vastaväitteistä mahdollisuus
- Kaupanpäätöstaidot

12:00 Lounas

13:00 Myyntikammo ja myynnin psykologiaa

- Myyntikammo ja sen taklaaminen
- Myynnin suostuttelustrategiat
- Vuorovaikutustekniikat myynnissä

14:00 Kahvitauko

14.15 Monikanavainen myyntityö

- Puhelinviestinnän, ja myynnin "K4"
- Viesti oikein sähköpostilla

16:00 Ensimmäinen Valmennuspäivä päättyy

------

Päivä 2.

09:00 Edellispäivän kertaus

09:15 Disc profiili

- Disc -viitekehys

10:30 Tauko

10.45 Disc ja erilaiset asiakkaat

- Omaan profiiliin tutustuminen
- Erilaiset asiakkaat

12:00 Lounas

13:00 Myynnin positiivinen johtaminen

- Huipputiimin ominaisuudet
- Tehokas palaveri

Motivaation johtaminen
- Muutoksen johtaminen - tunteiden johtamista
- Motivaatio ja sen johtaminen
- Valmentava myynnin johtaminen
- Havainnointi ja palaute

14:00 Kahvitauko

14:15 Ryhmän johtaminen ja esimiehen ajankäyttö

- Huipputiimin ominaisuudet
- Ryhmän menestyksen esteet
- Tehokas palaveri
- Esimiehen ajankäyttö

16:00 Valmennuspäivä päättyy

Koulutuspaikka:
Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
21.-22.04.2020

Hinta:
1 290 euroa
/hlö + alv 24 %.
- sisältää koulutusmateriaalin, Asiantuntijan myyntitaidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvitarjoilun.

Peruutusehdot
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN (Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)

Henkilöä
Yritys
Y-tunnus
Nimi
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelin
Titteli
Erikoisruokavalio
OVT Verkkolaskutusosoite
Osallistuvat henkilöt / lisätiedot