Tiiminvetäjien tehovalmennus (2 pv) 27.-28.05.2020

27.-28.05.2020, Hotel Haven, Helsinki
Koulutuksen järjestää Ratekoulutus.

Ilmoittaudu kauttamme. Saat ilmoittautumisen jälkeen heti arvokkaan e- kirjan lahjaksi!

Koulu­tuk­sessa käydään läpi tiimin­ve­täjän vastuuta ja tehtäviä, ja paneu­dutaan tiimi­toi­minnan moni­puo­liseen kehit­tä­miseen. Koulu­tuksen avulla kartutat osaa­mistasi tiimin­ve­täjänä ja saat kattavan kuvan tiimi­toi­minnan hyödyistä ja sen tavoit­teista. Koulu­tuksen aikana käydään syste­maat­ti­sesti läpi tiimior­ga­ni­saation raken­ta­misen vaiheet sekä tiimin­ve­täjän rooliin ja vastuisiin liit­tyviä näkö­kulmia ja haas­teita.

Hyödyt osallistujalle koulutuksen jälkeen:
- Ymmärrät tiimitoiminnan hyödyt ja tavoitteet
- Kehität johtamistaitojasi ja vaikuttavuuttasi tiiminvetäjänä
- Tunnistat tiimisi vahvuudet ja osaat hyödyntää sen potentiaalia
- Osaat viestiä tiimin jäsenen vastuista ja haastaa tiimiäsi kehittymään
- Tunnistat tiimin kehitysvaiheet ja niiden johtamisen erityispiirteet
- Ymmärrät yhteistyön ja tiimityön dynamiikkaa
- Ymmärrät miten voit turvata oman jaksamisesi ja kehittymisesi tiiminvetäjänä.

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu tiiminvetäjille toimialasta riippumatta. Valmennus sopii erinomaisesti myös johdolle ja niille asiantuntijoille, joiden tehtävänä on kehittää tiimiorganisaation toimintaa.

Kouluttajat:

Yrityskouluttaja Annina Eklund on teknologiateollisuuden ja työpsykologian asiantuntijana Brikin ammattitaitoinen yrityskouluttaja. Annina on valmistunut diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työpsykologiaa ja johtamista. Työkokemusta Anninalla on teknologiateollisuuden asiantuntijatehtävistä, projektityöskentelystä sekä pitkäjänteisestä tutkimus- ja kehitystyöstä. Anninan tavoitteena on hyödyntää sekä teknistä järjestelmällisyyttä että ihmisnäkökulman ymmärtämistä organisaatioiden kehittämistyössä.

Annina kouluttaa sekä avoimissa koulutuksissa, että tilauskoulutuksissa ja toteuttaa asiakkaille räätälöityjä kehitysprojekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogitekstejä sekä seuraa aktiivisesti alan tieteellistä tutkimusta.

Erityisosaamisalueet: kehitysprojektit, perehdytys, tiimityö, työelämätaidot ja osaamisen kehittäminen.

Anninaa kiinnostaa, miten yksilöiden ja tiimien potentiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytännössä johtamisen eri keinoin.

Tutkimusjohtaja Tommi Lindholm. Ihmismielen utelias kartoittaja Tommi vastaa viimeisimmän tutkimustiedon tuomisesta Brikin koulutuksiin. KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopistossa pääaineenaan rahoitusta. Opiskelujen aikana Tommi törmäsi käyttäytymistieteelliseen rahoituksen tutkimukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkielmansa. Tätä kautta löytyi kiinnostus ihmismieltä kohtaan, ja tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Jo kahdeksan vuotta Tommi on tutkimusjohtajan, kouluttajan ja tutkijan roolissa vastannut koulutusten kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta Brikin asiakkaille - tuotteistamisesta ensitapaamisen kautta aina viimeiseen kädenpuristukseen. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiakkaille erilaisia selvityksiä sekä osallistuu kirjojen kirjoittamiseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoonallisuusprofiilin käytössä.

Osaamisalueet: johtoryhmätyöskentely, asiantuntijoiden johtaminen ja palkitseminen.

Tommia kiinnostaa organisaatioihin ja organisoitumiseen liittyvän teorian hyödyntäminen linssinä organisaatioiden toiminnan ymmärtämisessä ja käytäntölähtöisessä kehittämisessä.

OHJELMA

Päivä 1

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Mitä tiimitoiminnalla tavoitellaan?

- Hyvän tiimin ominaisuudet
- Tiimiorganisaation hyödyt
- Mistä tulos syntyy?
- Tiimisopimuksen laatiminen

10:15 Tauko

10:30 Tiiminvetäjän rooli ja tehtävät

- Mitä työnantaja ja tiimin jäsenet odottavat tiiminvetäjältä?
- Tiiminvetäjän identiteetti. Tekijä vai tiiminvetäjä?
- Tiiminvetäjästä tiimivalmentajaksi
- Tiimin onnistumisen edellytysten varmistaminen
- Tiimin kehitysvaiheet ja niiden johtaminen

12:00 Lounas

13:00 Vaikuttava tiiminvetäjä

- Hyvän johtamisen kulmakivet
- Mistä tiimivetäjän johtamisvoima kumpuaa?
- Johtamistaidot ja johtamistyyli
- Johtamiseen käytettävissä oleva energia
- Rohkeus puuttua ja vaikuttaa

Harjoitus: Tiimiroolit ja vuorovaikutus

14:15 Kahvitauko

14:30 Mitä tiimin jäseneltä voi edellyttää?

- Tiimin jäsenen vastuut
- Tiimityötaidot ja yhteiset pelisäännöt

Harjoitus: Tiimitoiminnan kehittäminen

16:00 Ensimmäisen päivän valmennus päättyy

-----

Päivä 2

08:30 Aamukahvi

09:00 Yhteistyön dynamiikka

- Systeeminäkökulma organisaatioon
- Yhteistyö vs. kilpailu
- Wall Street -peli vai Yhteisö -peli

10:15 Tauko

10:30 Kollektiivinen älykkyys

- Kollektiivinen älykkyys tiimityössä
- Hiljainen tieto
- Huipputiimin ominaisuuksia
- Sosiaaliset taidot ja niiden huomioiminen tiimin rakentamisessa

11:45 Tiimiytymisen vaiheet
- Kollektiivinen älykkyys tiimityössä
- Tiimiälyn fasilitointi

12:00 Lounas

13:00 Itsensä johtaminen

- Itsensä johtamisen haasteet
- Quantified Self
- Aivot ja stressi

Harjoitus: Kiireilytesti

14:15 Kahvitauko

14:30 Kiireen kirous ja ajankäytön hallinta

- Toimintatapojen muuttaminen
- Tehosta työtapojasi ja kaappaa aikaa itsellesi
- Tietoisuus tästä hetkestä

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka
Hotel Haven, Unioninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta
27.-28.05.2020

Osallistumismaksu
1290 euroa / hlö (+ alv 24%)

Hintaan sisältyy
- sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Taitava tiimi­val­mentaja -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Peruutusehdot
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN (Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)

Henkilöä
Yritys
Y-tunnus
Nimi
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelin
Titteli
Erikoisruokavalio
OVT Verkkolaskutusosoite
Osallistuvat henkilöt / lisätiedot