Esimiesviestinnän tehopäivä 07.04.2020

Tiistaina 07.04.2020 klo 09.00- 16.30 TAMPERE- TALO, Yliopistonkatu 55, TAMPERE VIP-tila 3 krs. Saapuminen

Taitava esimies on avain tiiminsä työssä viihtymiseen, yhteisiin tavoitteisiin sitoutumiseen ja tuloksen tekemiseen. Viestintäosaaminen on yksi tärkeimmistä esimies- ja johtamistaidoista.

Esimiesviestinnän tehopäivänänä opit:

 • Viestimään tavoitteista selkeästi ja johdonmukaisesti
 • Tunnistamaan oma viestintätyyli ja kehittämään ja hyödyntämään sitä esimiestyössä
 • Tunnistamaan muiden viestintä- ja vuorovaikutustyylejä ja mukauttamaan viestintää tilanteen ja vastaanottajan mukaan
 • Valitsemaan tarkoituksenmukaiset kanavat esimiesviestinnälle
 • Hyödyntämään tunneälyä ja sanatonta viestintää esimiestyössä
 • Tunnistamaan alisuoriutuminen ja puuttumaan siihen tehokkaasti
 • Muuttamaan muutosvastarinta yhteen hiileen puhaltamiseksi
 • Motivoimaan ja palkitsemaan tiimiä tarkoituksenmukaisella tavalla

AIKATAULU

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9:00 Koulutus alkaa
12:15 - 13:00 Lounas
14:00 - 14:15 Iltapäiväkahvi
16:30 Koulutus päättyy

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

  1. Organisaation strategiasta ja tavoitteesta viestiminen
 • Esimiesviestinnän tehtävät ja tavoitteet
 • Strategian ja tavoitteiden konkretisointi omalle tiimille
 • Tarkoituksenmukaiset viestinnän kanavat

  2. Viestintä- ja vuorovaikutustyylien tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • Esimiehen viestijäidentiteetti ja kehityskohteet
 • Viestintä- ja vuorovaikutustyylit ja niiden mukauttaminen
 • Erilaisuuden hyödyntäminen tiimin viestinnässä

  3. Tunneäly, empatia ja sanaton viestintä
 • Tunneäly, tunteiden säätely ja empatia esimiestyössä
 • Sanaton viestintä ja kuuntelemisen taito
 • Tunneälyn ja sanattoman viestinnän hyödyntäminen viestinnässä
 • Avoimen viestintäkulttuurin edistäminen

  4. Esimiesviestinnän sudenkuopat ja haastavat viestintätilanteet
 • Esimiehen haastavat viestintätilanteet
 • Arvot, asenteet ja tarpeet viestinnässä

  5. Alisuoriutuminen ja siihen puuttuminen viestinnän keinoin
 • Mitä on alisuoriutuminen?
 • Alisuoriutumisen tunnistaminen
 • Alisuoriutumisen taustatekijät
 • Alisuorintaan puuttuminen ja ohjaaminen eteenpäin

  6. Muutosviestintä
 • Muutos ja tunteet
 • Ennakointi, suunnittelu ja muutoksen perustelut
 • Muutosviestinnän kanavat ja keskustelufoorumit
 • Muutoksen viestit ja viestinnän aikatauluttaminen
 • Muutosvastarinnan käsittely viestinnän keinoin

  7. Motivointi, palaute ja palkitseminen
 • Sisäiset ja ulkoiset motivaatiotekijät
 • Yksilön ja ryhmän motivointi
 • Motivointi sisäisen viestinnän ja markkinoinnin keinoin
 • Millainen on tehokas palaute?
 • Miten ja milloin annan palautteen?
 • Motivoivat palkitsemiskeinot

  8. Askeleet eteenpäin: päivän anti hyötykäyttöön

Kouluttajana

Palautetta Eilan koulutuksista:

- "Koulutuksen sisältö aivan mahtava."
- "Kannustava ja positiivinen ilmapiiri rohkaisee kehittämään taitoja edelleen."
- "Selkeä, johdonmukainen ja avartava koulutus, täysi 10."

Hinta 590 euroa + alv 24% / osallistuja.
Ryhmätarjouksena neljä osallistujaa kolmen hinnalla.
Lisätietoja Pauli Vuorio Puh 050 570 8163 tai Eila Lokka 050 575 1073

Kun ilmoittaudut nyt saat early bird ehdot: 290 euroa + alv/osallistuja.

ILMOITTAUTUMINEN (Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)

Henkilöä
Yritys
Y-tunnus
Nimi
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelin
Titteli
OVT Verkkolaskutusosoite
Osallistuvat henkilöt / lisätiedot