Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste –

Rekisterinpitäjä

Power Competence Oy (y-tunnus 2356859-8)

PL 102

33101 TAMPERE

Puh.040 129 1205
asiakaspalvelu@powercompetence.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Heikki Solonen

Nyyrikintie 12 LH 3, 33540 TAMPERE.

Puh.040 129 1205
Yhteystiedot rekisterinpitäjän tietojen yhteydessä.

Rekisterin nimi

Power Competence Oy:n suoramarkkinointirekisteri

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Powercompetence Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan,Power Competence Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietolain 19 §.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

nimi

postiosoite

sähköpostiosoite

puhelinnumerot

arvo tai ammatti

sukupuoli

rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä koskevat tiedotRekisterin tietosisältö voi olla näistä yksi tai useampi tieto.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä hänen rekisteröityessään käyttämään Power Competence Oy:n palveluita tai osallistuessaan Power Competence Oy:n markkinointikampanjoihin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, yleisesti saatavilla olevista Internet-lähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

Tietojen luovutus

Rekisteriä tai sen osia voidaan luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tiedon luovuttamista. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Power Competence Oy , PL 102, 33101 TAMPERE.

Rekisteri on nähtävillä omien tietojen osalta pyynnöstä ja ajanvarauksella osoitteessa
Nyyrikintie 12 LH 3, 33540 TAMPERE.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Power Competence Oy:lle puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostilla asiakaspalvelu@powercompetence.fi