1. MILLAISIA TIETOJA MINUSTA KERÄTÄÄN?
Keräämme käyttäjästä tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.
Henkilötietoja ei tallenneta kotisivulle vaan välitetään kotisivulla olevien lomakkeiden välityksellä sivun omistavan yrityksen sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot näkyvät verkkolomakkeissa. Yksilöityjä tietoja ovat esim. henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdollinen viestin sisältö, käyttäjän IP-osoite, käyttäjän User Agent (UA) tiedot selaimesta, viestin lähetysaika ja päivämäärä.
Tämän lisäksi sivustolla kerätään anonyymejä tietoja verkkoanalytiikkaa varten. Palvelun käytöstä havainnoituja tietoja ovat esim. käyttö- ja selaustiedot, sivu/sivut joiden välillä käyttäjä liikkuu, laitteen malli, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.

2. MISTÄ LÄHTEISTÄ TIETOJANI KERÄTÄÄN?
Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään.

3. MIHIN TARKOITUKSEEN TIETOJANI KÄYTETÄÄN?
Käsittelemme kerättyjä tietoja
pääosin seuraaviin ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin:
Palvelun kehittäminen
Palvelun asiakaspalvelu
Mahdollisten väärinkäytösten havainnointi ja estäminen

4. MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?
Lomaketietoja ei tallenneta erillisiin tietovarastoihin tai rekistereihin, vaan ne säilytetään tarpeellisen ajan sähköpostilaatikoissa.

5. KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?
Säilytämme käyttäjän yksilöityjä tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

6. KUKA KÄSITTELEE TIETOJANI?
Tietojen käsittely tapahtuu sivuston omistajan Power Competence Oy:n toimesta, voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Power Competence Oy pidättää oikeuden ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
Power Competence Oy ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Muilta osin henkilötietojen käsittelystä huolehditaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

7. LUOVUTETAANKO TIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?
Emme myy, vuokraa tai luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.
Voimme kuitenkin luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

8. MITEN TIETONI SUOJATAAN?
Käytämme tarpeellisia teknisiä ja sisäisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Näitä keinoja ovat muun muassa palomuurit, salaustekniikat, turvalliset tilat, turvalliset salasanat, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

9. KÄYTETÄÄNKÖ SIVUSTOLLA EVÄSTEITÄ?
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston avulla esim. Google Analytic -palvelun tilastointia varten.

10. MILLAISIA MAHDOLLISUUKSIA MINULLA ON VAIKUTTAA?
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjä voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä Power Competence Oy:n. Tarkistusoikeus on voimassaolevan lainsäädännön mukainen.
Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia selainvalmistajan ohjeiden mukaisesti sekä tyhjentää mahdolliset evästeet selaimen välimuistista. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta mahdollista tiedon keruuta.

11. MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?
Tietosuoja-asioissa voit lähestyä
asiakaspalvelu@powercompetence.fi
ja muut yhteystiedot löytyvät täältä.

12. TIETOSUOJASELOSTE
Power Competencen tietosuojaselosteen löydät täältä