Uskotko menestykseesi?

Petri Niskanen

24.10.2019


USKOTKO MENESTYKSEESI?

YMMÄRRÄ MENESTYKSEN PSYKOLOGIA

Lähes vuosisata sitten vaikuttaneen teollisuuspohatta Andrew Carnegien menestys oli tähän päivään suhteutettuna merkittävämpi ja omaisuus mittavampi kuin Bill Gatesin. Carnegie aloitti jo 1920-luvulla kokonaisvaltaisen tutkimuksen menestyksen osatekijöistä. Carnegien perustaman Carnegie Foundation’in myöhempi tutkimustyö päätyi tulokseen, jonka mukaan menestyksen päätekijät ovat tieto, taito ja asenne. Näistä kolmesta asenne on merkitykseltään ylivertainen, ratkaisten 85 prosenttisesti menestytkö vai et. Siitä huolimatta, että tieto ja taito ovat tärkeitä, niiden merkitykseksi jää vain 15 prosenttia.

Usko omaan menestykseesi

Merkittävin yksittäinen tekijä menestyksessäsi on se mitä uskot voivasi saavuttaa. Kutsumme tätä Uskon Laiksi (Law of Belief). Se kuuluu yksinkertaisesti, ”Uskomuksistasi tulee todellisuutesi.” Meillä on tapana sulkea pois informaatio, mikä on ristiriidassa omien uskomustemme kanssa.

Mihin menestyvät ihmiset uskovat

Lukemattomat tutkimukset ovat kiistatta todistaneet, että menestyvät ihmiset uskovat järkkymättä siihen, että heillä on kyky menestyä. He eivät ruoki ajatusta epäonnistumisesta. He eivät näe epäonnistumista edes vaihtoehtona.

Jokainen meistä toimii uskomustensa mukaisesti. Tärkein usko, minkä voit itsellesi kehittää on usko kykyyn että, sinulla on erinomainen mahdollisuus menestyä taloudellisesti, ihmissuhteissa ja kokonaisvaltaisesti elämässä. Positiivinen ajattelu voi olla pelkkää haaveilua tai toiveita. Oikeanlainen positiivisuus merkitsee sitä, että sinä - vailla epäilyksen häivää – uskot omaan menestykseesi.

Tahdonvoima kivijalkana

Toinen tärkeä tekijä on tahdonvoima.
Tiedämme tahdonvoiman merkityksen, ja se onkin menestyksen edellytys. Tahdonvoiman polttoainetta on luottamus omaan tekemiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Se perustuu uskoosi siitä, että pystyt voittamaan kohtaamasi esteet ja vastoinkäymiset. Pystyt kasvattamaan tahdonvoimaasi sinnikkyydellä, tekemällä määrätietoisesti työtä tavoitteittesi eteen, tutkimalla ja opiskelemalla menestyneitä ihmisiä sekä eritoten pitämällä tavoitteesi kristallinkirkkaina mielessäsi. Mitä selkeämmin menestys on päivittäin mielessäsi, sitä vahvemman tahdonvoiman pystyt luomaan.

Murra taloudellisen menestyksen todennäköisyydet

Muista että menestys on harvinaista. Puhuttaessa taloudellisesta menestyksestä on hyvä muistaa, että vain viisi prosenttia ihmisistä saavuttaa taloudellisen riippumattomuuden. Jos se on tavoitteesi, todennäköisyydet ovat 19-1 sinua vastaan. Saavuttaaksesi taloudellisen menestyksen sinun on oltava vakavissasi ja valmis tekemään ankarasti työtä tavoitteesi eteen. Sinun pitää olla aloitteellinen, ahkera ja rohkea. Muista, pienilläkin asioilla on merkitystä.

Päätä menestyä

Itsensä johtaminen, itsekontrolli ja itsekuri ovat asioita, jotka jokaisen menestyksestä haaveilevan on hallittava. Omien ajatustensa hallitseminen on vaikein itsensä johtamisen osa-alue, minkä koskaan kohtaat. Päätä vuorokauden ajan ajatella ja puhua ainoastaan asioista joita haluat ja tavoittelet ja unohda kaikki kielteiset ajatukset, kuten pelko, epäonnistuminen ja negatiivisuus. Luo itsellesi toistuvasti mielikuvia ja ajatuksia päämääristäsi ja tavoitteistasi.

Aivomme toimivat siten, että se mitä toistamme itsellemme riittävän usein muodostuu uskomukseksemme. Tämä on aluksi vaikeaa, mutta harjoituksen kautta pystyt kehittämään itsellesi taidon, minkä avulla ajatuksesi keskittyvät suurimmaksi osaksi aikaa tavoitteisiisi. Tämän taidon avulla pystyt nostamaan merkittävästi suoritustasoasi ja muuttamaan tulevaisuutesi.

Opi usko tavoitteisiisi

Vuosien aikana tehdyssä tutkimustyössä ja huippumenestyjien kanssa käydyissä keskusteluissamme, olemme havainneet asian mikä yhdistää heitä jokaista. Heistä jokainen on jossakin vaiheessa ottanut aikaa istua alas ja kirjata ylös selkeät tavoitteet itselleen ja sen mitä he haluavat saavuttaa. Vaikka jotkut heistä olivat prosessia aloittaessaan osittain skeptisiä tavoitteidensa suhteen, jokaisen itseluottamus kasvoi ajan myötä vahvistaen heidän uskoaan tavoitteisiinsa.

Tavoitteiden asettamisen ja strategisen suunnittelun merkitys on suunnattoman suuri. Jokainen edellä mainituista menestyjistä on saavuttanut urallaan enemmän kuin itsekään uskoivat ja useat heistä kuvaavat tärkeänä menestystekijänä tavoitteiden kirjoittamista itselleen tiekartaksi selkeään, konkreettiseen ja mitattavaan muotoon. Mikä hienointa, tämä on mahdollista meille jokaiselle.

Innostuminen, Onnistuminen ja Onnellisuus

Työskennellessämme askel askeleelta kohti päämääräämme ja nähdessämme asioiden kehittyvän, itseluottamuksemme kasvaa. Menestyksen tunne motivoi meitä eteenpäin. Kontrolloimme elämäämme paremmin ja olemme onnellisempia. Tunnemme olevamme voittajia. Onnistumiset antavat meille voimaa voittaa isojakin vastoinkäymisiä matkalla menestykseen. Onnistuminen luo innostusta ja innostus luo onnistumisia.

Määrittele arvosi

Oman tulevaisuuden suunnittelu alkaa omien arvojen määrittelystä. Mihin uskon ja mitkä asiat ovat päivittäisen toimintani kivijalka? Mihin arvoihin perustan kaikki ponnisteluni, niistä tinkimättä?

Arvosi määrittelevät sinut ihmisenä. Arvosi, päämääräsi ja sisäiset uskomuksesi ovat akseli, jonka ympärillä elämäsi pyörähtää. Kehittyminen elämässäsi lähtee arvojesi selkeyttämisestä ja siitä miten sitoutuneesti ja pitkäjänteisesti olet valmis työskentelemään niiden pohjalta päämääriesi eteen.

Rakenna itseluottamustasi ja itsekunnioitustasi

Arvojen selkiyttäminen on ensimmäinen tehtävä itseluottamuksen ja itsekunnioituksen kasvattamisessa ja itsensä kehittämisessä ihmisenä. Kun käytät aikaa perimmäisten arvojesi määrittämiseen ja sen jälkeen sitoudut elämään tinkimättä niiden mukaisesti, henkinen voimasi kasvaa ja hyvinvointisi paranee. Tunnet itsesi vahvemmaksi ja kyvykkäämmäksi. Itseluottamus ja itsekunnioitus ovat perusta kaikelle vuorovaikutukselle toisten ihmisten kanssa, myös johtajuudelle. Jos et itse luota itseesi, on mahdotonta kuvitella muidenkaan luottavan.
Mitä voit tehdä välittömästi

 • Pohdi mihin uskot ja määrittele tärkeimmät arvosi, joista et ole valmis tinkimään missään tilanteessa.
 • Kirjoita ylös päämääräsi ja tavoitteesi selkeästi. Aseta ne itsellesi nähtäville ja suunnittele mitä voit tehdä heti niiden saavuttamiseksi.
 • Identifioi heikkoutesi ja tee suunnitelma miten ryhdyt välittömästi kehittämään itseäsi näillä alueilla.
 • Tee itsesi kanssa sopimus edellä mainituista asioista, noudata sitä ja toimi.


 • Tämän kirjoituksen ovat laatineet:

  Brian Tracy, Chairman of Brian Tracy International
  Andrew Phillips, CEO, Brian Tracy Global
  Petri Niskanen, License Owner Brian Tracy International Finland