Vaikuttava puhetaito ja esiintyminen on monen asian peruspilari

Pauli Vuorio

17.2.2021

Hyvä viestinnän määritelmästä on todettu, että hyvä viestintä on sitä, kun sanoma menee halutulla tavalla perille. Tärkeä osa viestintää on puhe- ja esiintymistaidot. Jokainen voi kehittää taitojaan puhua ja esiintyä, vaikka löydät päinvastaisia luuloja helposti, vaikka netin keskustelupalstoilta.

Osa siitä miten pitkälle voit päästä on varmasti lahjakkuutta, mutta ylivoimaisesti suurin osa on oppimista, harjaantumista ja kovan työn tulosta.

Elämme vaikuttamisen maailmassa, jossa nämä taidot ovat nousseet arvoon arvaamattomaan. Sosiaalinen media ja aika muutenkin muokkaa keskusteluamme ja puhetapaamme, pitkät lauseet lyhenevät ja monimutkaiset asiat jäävät mieluummin sanomatta ja jos ei sanomatta monelta ainakin vastaanottamatta.

Hyvät puhe- ja esiintymistaidot ovat johtamisen työkalu, myynnin väline ja taitojen merkitys on suuri kaikilla elämän alueilla. Digitalisaatio ja etätyö eivät ole vähentäneet vakuuttavan tärkeyttä, vaan päinvastoin lisänneet esiintymistilanteita.

Eri viestinnän muodot ovat nykyään usein sosiaalisessa kanssakäymisessä limittäin, eikä niitä ole

aina helppoa erottaa toisistaan. Lisäksi viestintä riippuu suuresti viestijän persoonasta. Samoin sen tulkinta.

Tavoite, että sanomasi menee täydellisesti halutulla tavalla perille onkin haastava. Jos pyrit mustavalkoisesti siihen, että täydellisesti ja joka kerta, voin kertoa, että se tuskin tulee tapahtumaan.
Äärimmäiseen täydellisyyden tavoittelu voi johtaa jopa huonompaan lopputulokseen, sillä puheessa ja esiintymisessä pitäisi olla myös rentoutta, onhan siinä erilaisia osatekijöitä lukemattomasti. Puheet, jotka ovat muuttaneet jopa maailmanhistoriaa on kyllä viilattu äärimmäisen tarkasti hartaasti tai pidetty lyhyellä varoitusajalla, mutta silloinkin puhujat ovat pitäneet kuulijakunnan kirkkaana mielessään.

Keskustelukumppanisi tai yleisösi tekee päätelmiä siitä, oletko asiantuntija eli onko sinulla kokemusta. Annat myös mielikuvan siitä, onko sinulla kykyä ratkaista asiakkaiden ja varsinkin kyseisen puhekumppanisi ongelmia. Toinen saa käsityksen siitä, onko teillä mitään yhteisiä osaamisalueita ammatillisesti tai muuten. Toisin sanoen se oletko vetoava vai luotaantyöntävä on hyvin tärkeä osa viestisi perille menemisen kannalta halutulla tavalla. Äänesi, puheesi ja nonverbaalisen viestintäsi perusteella kuulija punnitsee – usein tiedostamattaan – aikomuksiasi ja sitä, miten rehelliset ovat tarkoitusperäsi.

Ihmisten yksilöllinen, valikoiva tarkkaavaisuus vaikuttaa kuuntelemiseen huomattavasti. Siksi asia on

hyvin laaja-alainen ja haasteellinen, aina myös tapauskohtainen. Vaikuttaminen onkin kokonaisuutena monimutkainen prosessi, vaikka toimiva vuorovaikutus ja vaikuttaminen ovatkin usein päältäpäin hyvin suoraa ja yksinkertaista.

Vaikka retoriikkaa on luonnehdittu suostuttelemisen taidoksi ja vielä useammin kaunopuheisuudeksi, se on kaikkea puheilmaisua uutisten luvusta ammattikieleen ja tunteiden ilmaisusta hiljaisuuteen.

Puhetaito ei kuitenkaan ole täysin irrallinen asia tiedoista ja taidoista, asioiden tunteminen on välttämättömyys hyvälle puhetaidolle aiheesta kuin aiheesta. Kaunopuheisuus on vain yksi puhetaidon laji, samoin hyvä verbaliikka.

Puheellasi ja esiintymiselläsi et välitä vain sanoja ja merkityksiä, vaan herätät keskustelukumppanissasi monenlaisia tiedostamattomiakin tunteita. Äänensävy, äänen korkeus, puherytmi ja muut äänenkäytön osatekijät voivat joko edistää asiaasi tai kampittaa sitä.

Äänesi, puheesi ja nonverbaaliviestintäsi ovat aseitasi – tai heikkouksia.

Omien puhe- ja esiintymistaitojen kehittäminen kannattaa. Puhetaito tai

taidottomuus voikin muuttaa asiasi täysin.

Vaikuttava puhe ja esiintyminen, Pauli Vuorio 3 min

Lähteitä mm.