Aurinkoinen palvelu - ja laatuasenne

- Legendaarinen koulutus, sopii kaikille työyhteisöille


Piristysruiske arjen aherrukseen.
Koulutus käsittelee jaksamista, paineiden sietokykyä ja oman elämän laatua
sekä rutiinien rikkomista omassa elämässä. Asennetta sisäisen ja
ulkoisen palvelulaadun tuottamiseen, ihmisten kohteluun.
Koulutuksesta on hyötyä työyhteisön sisäisen toiminnan lisäksi
myös yksityiselämään. Keskitymme ihmisen kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin arkielämän esimerkkien kautta. Puhumme vaikeistakin
asioista ketään loukkaamatta, leppoisasti.


Huumoria ja hyvää mieltä.

Jokainen
voi nauraa itselleen vaivautumatta ja ongelmat näyttäytyvät aivan
eri valossa. Herätämme ihmisiä ajattelemaan ja nauramaan. Se lisää
jaksamista, onnistumisen halua ja kykyä tulla toimeen muiden
ihmisten kanssa.


Koulutuksen otsikoita


Palvelu on tunnetta.

Tunteen merkitys ihmisten kanssakäymisessä. Työsuoritus ja kohtelu ovat eri asioita.Minä itse olen työyhteisöni tärkein ihminen.
Vastuuni koko työyhteisön palvelusta, hyvinvoinnista, ihmissuhteista ja toiminnan laadusta.


Firma ei tee mitään.
Työyhteisö muodostuu aina ihmisistä, sen toiminta yksilösuorituksista.


Asenne ohjaa toimintaa järjen vastaisesti.
Työkaverin ja asiakkaan luottamus ja sen pettäminen.


Urautumisen tuhoava merkitys.
Ammattiylpeys, merkitys ja huolto. Urautuminen elämään, työhön, työkavereihin ja asiakkaisiin.


Keho kertoo asenteestamme.
Tulkintoja eri tilanteista ja merkityksestä.


Miksi me ärsyynnymme.
Erilaisuuden hyväksyminen, joustavuus tilanteissa. Eteenpäin vievä asenne.
Sisäinen asiakkuus, käytös sekä työsuorituksen ja palvelun ero.
Oman työn arvostus, halun ja kyvyn merkitys. Todellinen vastuu oman
ja työkavereitten onnistumisen ja hyvinvoinnin tekijänä.


Toiminta-ajatukseni

Asiakasja työkaveri ovat hyviä ihmisiä. Kanssakäymisten yhteydessä tuotan heille hyvän olon tunnetta. Varmistan, että he kokevat aina ainutkertaisen ja korkealaatuisen kokemuksen. Varmistan, että he kokevat seurassani turvallisuuden tunnetta.

Työkavereilleni vastaan toimintani laadusta arvostamalla omaa ja heidänammattitaitoaan ja osaamistaan. Varmistan heille onnistumisen edellytykset omissa tehtävissään. Muokkaan myönteisiä mielikuvia ja asenteita työyhteisössäni. Asenteeni on eteenpäin vievä ja käytökseni salonkikelpoista.


Pyydä koulutustarjous:

Pauli Vuorio

puh 050 570 8163

pauli.vuorio@powercompetence.fi