Hyödynnä Chat GPT:tä luovassa työssä 30.11.2023

ETÄKOULUTUS

Koulutuksen järjestää Brik

Tekoälyn kehitys on ollut ällistyttävän nopeaa viimeisen vuoden aikana. Kuten kaikessa kehityksessä, tähänkin murrokseen sisältyy paljon perusteltuja näkökulmia sekä vähemmän perusteltuja näkökulmia. Tekoälyratkaisut sisältävät siis paljon potentiaalia, mutta myös kuumaa ilmaa. Luovuuden näkökulmasta ChatGPT ei tarjoa sinulle kuuta taivaalta, mutta oikein käytettynä se on erinomainen tuki ja ajattelun apuväline.

Tässä koulutuksessa opit mistä eri näkökulmista luovaa prosessia voi tarkastella ja miten konkreettisesti pystyt ChatGPT:tä tässä prosessissa hyödyntämään. Tämän koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin oman luovuutesi tukipilareita ja osaat itsenäisesti kehittää ChatGPT prompteja, joilla sekä sinä, että yhteisö ympärilläsi voitte nostaa luovat toimintamallinne uudelle tasolle. Saat myös käyttöösi kokoelman luovan työn eri osa-alueiden keskeisimpiä prompteja, joita pääset soveltamaan heti omaan arkeesi.

Webinaarissa kuulet Pelisuunnittelun huippuasiantuntija, Unity Technologiesin Helsingin innovaatio-osaston vetäjän Janne Kopposen omakohtaisia kokemuksia ChatGPT:n käytöstä oman ja johtamansa ryhmän luovuuden tukemisessa kansaivälisessä kontekstissa.

Hyödyt osallistujille

 • Opit hyödyntämään ChatGPT:tä ideoinnissa ja luovan prosessin fasilitoinnissa.
 • Kuulet, miten tekoälyä voidaan hyödyntää luovuutta tukevan ryhmädynamiikan luomisessa.
 • Saat käyttöösi erityisesti luovan toiminnan tukemiseen suunniteltuja prompteja.
 • Saat näkökulmia tekoälyn hyödyntämiseen kriittisen ajattelu, omien ajatusvinoumien sekä systeemiajattelun tukena.
 • Opit hyödyntämään ChatGPT:tä myös oman vaikuttavuutesi kasvattamisessa.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu luovuudesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille toimialasta riippumatta.

Kouluttajat

Tommi Lindholm

Tommi on vastannut jo 13 vuoden ajan kouluttajan ja tutkijan roolissa koulutusten kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta Brikin asiakkaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiakkaille erilaisia selvityksiä ja osallistuu kirjojen kirjoittamiseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoonallisuusprofiilin käytössä.

Erityisosaamisalueet
 • Esihenkilötyön erilaiset aiheet
 • Johto­ryh­mä­työs­kentely
 • Asian­tun­ti­joiden johta­minen
 • Tekoälysovellutukset johtamisen kehittämisessä

Janne Kopponen

Janne on pelisuunnittelija jo lähes kymmenen vuoden kokemuksella ja sinä aikana ehtinyt suunnittelemaan kaikkia pelaamisen osa-alueita hauskuuden löytämisestä pelien kokonaisvaltaiseen ekonomiaan. Erityisosaamisena Jannella on pelien pitkäaikainen retentio ja monetisaatio. Nykyään Janne toimii Unity Technologiesin Helsingin innovaatio-osaston vetäjänä.


OHJELMA

09:00 Tilaisuuden avaus

09:15 Luovuuden ominaispiirteet ja eri näkökulmat luovaan prosessiin

 • Chat GPT – mikä se on? Mihin se pystyy?
 • Luovuus yksilön, ryhmän ja ympäristön näkökulmista

09:45 ChatGPT ja luova prosessi

 • Luovan prosessin eri näkökulmat
 • Tekoäly luovan prosessin eri vaiheissa
 • Käytännön esimerkkejä eri vaiheista

10:30 Tauko

10:45 ChatGPT ja luova ryhmä

 • ChatGPT ja luovuutta tukeva ryhmädynamiikka
 • Oman vaikuttavuuden lisääminen ChatGPT:n avulla
 • Keskeisimmät promptit ja Chat GPT:n promptien rakentaminen

12:00 Tilaisuus päättyy


Koulutuspaikka:

Etäkoulutus.

Ajankohta:

Torstai 30.11.2023 klo 9-12

Hinta:

Tilaisuuden hinta on 390 eur/hlö + alv 24 %.

Ryhmäetuhinnat:
351€ / hlö + alv, kun samasta organisaatiosta on 3 osallistujaa.
331€ / hlö + alv, kun samasta organisaatiosta on 4 tai useampia osallistujia.

ILMOITTAUTUMINEN (Toimi heti – paikkoja rajoitetusti!)
  Peruutusehdot:

  Osal­lis­tu­misen voi perua kuluitta 2 viikkoa ennen tapah­tumaa, sen jälkeen peritään 50% osal­lis­tu­mis­mak­susta. Mikäli osal­lis­tu­mista ei peruuteta lainkaan, veloi­tamme koko osal­lis­tu­mis­maksun. Peruutus on tehtävä kirjal­li­sesti.
  Estyneen osal­lis­tujan tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö, tai vaihtaa osal­lis­tujan ilmoit­tau­tu­minen toiseen kurs­sia­jan­kohtaan.