- Neuvottelutaito -

Neuvottelutaito on hyvin läheisessä yhteydessä puhetaitoon.Erilaisia malleja neuvotteluihin on monia. Yksi toimivimmista on

BATNA

( Best Alternative to Negotiated Agreement )

PVSN

( Paras Vaihtoehto Sopimukselle Neuvottelussa )

Neuvottelu ei ole väittelemistä.Neuvotteluissa haetaan pääasiallisesti win- win, eli voitto-voitto lopputulosta ja sen kriteerinä on kummankin erityisesti osapuolien tunne voitto tilanteesta omalta osaltaan.

_______________________________________________________________________________________________________

Neuvottelu on prosessi, jossa tavoitellaan yhteistä tahtotilaa, yleensä sopimuksen kautta. Osapuolia on kaksi tai useampia ja oletuksena on,että kaikki osapuolet haluavat parantaa tilannettaan neuvottelun kautta. Neuvottelun myötä tapahtuu osapuolten sitouttaminen yhteisesti sovittuun tavoitteeseen.

Yhteisvoitto saavutetaan hylkäämällä positionaalinen ajattelu ja ajattelemalla neuvottelua neljällä tasolla:

  • Ihmiset: Erota ihmiset ja ongelmat toisistaan.
  • Tarpeet: Keskity tarpeisiin, älä positioihin.
  • Vaihtoehdot: Etsi luovasti joukko vaihtoehtoisia ratkaisuja ennen,kuin siirryt varsinaiseen päätöksentekovaiheeseen.
  • Kriteerit: Edellytä, että lopputulos perustuu objektiivisesti määriteltäviin kriteereihin.

_______________________________________________________________________________________________________

Neuvottelutaito on viestintää, ymmärrystä, sovittelua, tavoitteisiin pyrkimistä ja ennen kaikkea päätöksen aikaansaamista. Se on sosiaalista taitoa, jonka puuttuessa asiat venyvät ja kaupat jäävät pöydälle odottelemaan. Koska työntekijäryhmien välinen vuorovaikutus on lisääntynyt ja yhteisissä palavereissa saatetaan istua jopa 70 % työajasta, ovat yritykset heränneet arvostamaan hyvää neuvottelijaa.


http://www.completo.fi

_______________________________________________________________________________________________________

Nonverbaaliset viestit, kuten katsekontakti, säätelevät vuorovaikutusta ja tämä monesti liitetään neuvottelemiseen. Usein se onkin tärkeää. Tästä hyvä muistaa tärkeä asia:

- On mahdotonta ymmärtää tärkeitä muutoksia ilman henkilön ”normaalin” käyttäytymisen ymmärtämistä.


Derren Brown