HAE 5000,00€ ARVOISTA INNOVAATIOSETELIÄ

Innovaatioseteli auttaa kasvattamaan ja kehittämään sekä yrityksen omaa liiketoimintaosaamista että asiakaskuntaa.

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 euroa
(5 000 euroa + alv). Innovaatiosetelissä on 1000 € + alv omarahoitusosuus (riippumatta projektin koosta), mikä tulee maksaa suoraan palveluntuottajalle. Kun palveluntuottaja on saanut omarahoitusosuuden suorituksen ja asiakas on raportoinut projektin, palveluntuottaja voi lähettää enintään 4000 € + alv. laskun Business Finlandiin. Tuki on siis 80% yrityksellesi.

Innovaatioseteli on tukimuotoinen rahoitus pienille ja keskisuurille yrityksille liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun. Innovaatiosetelin voit käyttää innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Yritys voi saada innovaatiosetelin, kun sillä on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia.

Autamme maksutta selvittämään, voiko yrityksesi saada innovaatiosetelin ja hoidamme tarvittaessa puolestanne myös hakuprosessin sekä raportoinnin.

 • Innovaatiosetelin myöntää Business Finland, joka tarjoaa kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalveluita yrityksille
 • Innovaatiosetelillä yritys voi selvittää uuden tuotteen, palveluidean tai keksinnön jatkokehityskelpoisuutta
 • Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista
 • Innovaatioseteli ei ole tarkoitettu jo vakiintuneen palvelun tai tuotteen kehittämiseen, markkinointiin, viestintään tai verkkosivujen tekoon. Setelillä ei myöskään voi ostaa koulutusta eikä tukea toiminnanohjaus- tai taloushallinnon järjestelmien hankintaa
 • Toiminimelle ei myönnetä innovaatioseteliä

Milloin?

 • Haluat nopeasti selvittää sen jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta esimerkiksi demojen, prototyyppien, testauksen ja kokeilujen avulla
 • Tarvitset ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa, arviota ja testaus- tai mittauspalvelua
 • Tarvitset tukea patentteihin, mallisuojiin ja tavaramerkkeihin liittyviin selvityksiin, kuten uutuus-, patentoitavuus- sekä toiminnanvapaustutkimuksiin tai apua näiden hakuprosessiin.
 • Haluat hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia liiketoimintasi kehittämisessä
 • Sinulla on tuotteeseen tai palveluun liittyvä ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitset apua
Esimerkkejä innovaatiosetelin käyttökohteista
 • tuote- ja palvelustrategian kehittämiseen liittyvät palvelut (mm. muotoilustrategian valmistelu)
 • kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys
 • innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut
 • innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnot
 • tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut

Ota yhteyttä heti ja selvitetään saatko innovaatiosetelin hyödyn itsellesi.

Alexander Reuterhorn
Puh 041 531 0001
alexander@powercompetence.fi
Pauli Vuorio
Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi

Power Competence Oy toimii Business Finlandin hyväksyttynä innovaatiosetelin palveluntarjoajana.

Autamme maksutta selvittämään, voiko yrityksesi saada innovaatiosetelin
ja hoidamme tarvittaessa puolestanne myös hakuprosessin sekä raportoinnin.